swipegesture

Befordringsgodtgørelse

Hvis du er i offentligt løntilskud, virksomhedspraktik eller på kursus som en del af din jobplan, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du kan få godtgørelse for de kilometer, der pr. dag ligger ud over de første 24 km tur-retur mellem din bopæl og arbejdsgiver/uddannelsessted.

Tilskuddet er 1,12 kr. pr km (2024).