swipegesture

Beskæftigelsestillæg

Nyledige lønmodtagere kan få et beskæftigelsestillæg på op til 3.840 kroner ekstra i dagpenge om måneden i de første tre måneder som ledig.

Du kan dog altid højst få 90% af den indkomst, du har haft, før du blev ledig.

For at få beskæftigelsestillægget, kræver det, at du

  • har været uafbrudt medlem af en a-kasse i mindst 4 år. 
  • har arbejdet 2 ud af de 3 seneste år og samlet tjent mindst 526.464 kroner i de 3 år. Der kan højst medregnes 21.936 pr. måned. 

Har du tidligere modtaget dagpenge og genoptjener du en ny dagpengeret i timer, skal du i stedet for en vis indtægt have haft mindst 3.848 timers løn inden for de sidste tre år. Timer eller indtægt der allerede har været brugt til at få et beskæftigelsestillæg, kan ikke bruges igen.

For at få det højeste tillæg på 3.840 kroner pr. måned kræver det, at du har haft en gennemsnitlig månedlig arbejdsindkomst på mindst 29.226 kroner.