swipegesture

Bidragsfri periode

Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan du holde pause i betalingen af efterlønsbidrag. Det kaldes en bidragsfri periode. 

Er du født d. 1. januar 1976 eller senere, er bidragsfri perioder ikke en mulighed for dig. Du kan dog under visse betingelser holde pause i din indbetaling.

Læs mere om bidragsfri perioder

Læs om pause i betaling af efterlønsbidrag

Læs om efterløn