swipegesture

Dagpengeudbetaling

For at få udbetalt dagpenge skal du hver måned udfylde et dagpengekort. Du kan udfylde dagpengekortet ca. en uge inden hver måneds udgang, og vi sender dig en sms, når det er tid til at udfylde det.

Dine dagpenge bliver udbetalt for en hel kalendermåned ad gangen og vil være til disposition den sidste bankdag i måneden.

Frist for at indsende dagpengekort

Du har en frist på 1 måned og 10 dage efter månedens udgang, til at sende os dit dagpengekort.

Du skal være opmærksom på denne frist, for vi har ikke mulighed for at udbetale dig dine dagpenge efter udløb af fristen.

Sender du også dagpengekortet indenfor fristen, vil dagpengene tidligst blive udbetalt 3 bankdage, efter vi har modtaget dagpengekortet.

Udfyld dit dagpengekort

Oversigt over frister for indsendelse af dagpengekortet