swipegesture

Formueforvaltning

Du kan drive en virksomhed under begrebet formueforvaltning, hvis der ikke er nogle egentlige driftsopgaver. Det kan fx være udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og hvor du i øvrigt har intet eller yderst begrænset arbejde i virksomheden.

Hvis du højst har 5 timers arbejde om måneden i forbindelse med virksomheden, kan det anses for formueforvaltning. De op til 5 timer, du kan bruge om måneden, modregnes ikke i dine dagpenge.

Driver du en virksomhed som formueforvaltning, begrænses du ikke af reglen om max antal ophør. Du omfattes heller ikke af 30-ugers begrænsningen ved supplerende dagpenge.

Fordele:

  • Du er ikke omfattet af 30-ugers begrænsning ved supplerende dagpenge
  • Du er ikke omfattet af reglen om kun et ophør pr. dagpengeperiode
  • Du får ikke fradrag i dine dagpenge for de op til 5 timer du må arbejde pr. måned

Ulemper:

  • Indtægten kan ikke bruges til genoptjening af en ny dagpengeperiode
  • Indtægten kan ikke bruges til beregning af en ny dagpengesats.

Læs mere om selvstændig virksomhed og dagpenge