swipegesture

Gyldige grunde til ledighed

Hvis du har en gyldig grund til at sige dit arbejde op, eller ophører i et aktiveringstilbud, vil du ikke få en karantæne.

Selvom du har en gyldig grund til fx at opsige dit job, kan du kun få dagpenge, hvis du står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs nærmere om selvforskyldt ledighed og gyldige grunde til ledighed