swipegesture

Indkomstregisteret

Alle danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – det såkaldte Indkomstregister.

Registret er underlagt SKAT som er under Skatteministeriet.

I praksis betyder det, at vi som a-kasse ikke behøver at bede dig om lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, men kan anmode om at få oplysningerne fra SKAT, via Indkomstregisteret.

Alle opslag i Indkomstregisteret bliver automatisk logget hos SKAT. Du kan derfor se hvilke opslag vi har lavet på dig i forbindelse med vores sagsbehandling inde på din profil hos SKAT.