swipegesture

Indtægstsformer som lønmodtager

A-indkomst og løntimer

Du vil få fradrag i dine dagpenge for de timer, du arbejder og får løn for.

A-indkomst uden løntimer, B-indkomst og honorarindtægter

Dit fradrag i dagpengene beregnes ved, at din løn omregnes med en omregningssats, som bliver reguleret årligt. Den aktuelle er omregningssats er 277,76, så hvis du f.eks. modtager et honorar på 5.000 kr. i en måned, vil du få et fradrag i dine dagpenge på 18,00 timer (5.000 kr. / 277,73) Dette kaldes også ukontrollabelt arbejde.