swipegesture

Karantæne og gentagelsesvirkning

Hvis du selv er skyld i, at du er ledig, uden du har en såkaldt ”gyldig grund”, får du karantæne i 111 timer. Det svarer til dagpenge i 3 uger.

Det kaldes en karantæne for selvforskyldt ledighed.

Det gælder fx ved arbejdsophør, afslag på formidlet arbejde, eller hvis du udebliver fra aktivering aftalt med Jobcenter eller møder på Jobcenter eller i CA.

Du får ingen dagpenge for de timer, hvor du er i karantæne. Mens du er i karantæne, skal du være tilmeldt som ledig på Jobcenteret og være jobsøgende, da karantænen kun afvikles i periode, hvor du ellers kunne have fået dagpenge.

Du bør altid kontakte os og høre om konsekvenserne, inden du siger dit arbejde op eller ophører i et tilbud.

111 timer karantæne

Du får 111 timers karantæne, hvis du uden en gyldig grund:

  • Opsiger dit arbejde
  • Afslår et formidlet arbejde
  • Afslår eller afbryder jobcentrets tilbud om aktivering eller omskoling
  • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere jobplan om aktivering
  • Accepterer for kort opsigelsesvarsel.

Gentagelsesvirkning og selvforskyldt ledighed

Har du fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, og bliver du igen selvforskyldt ledig inden for de næste 12 måneder, mister du din ret til dagpenge.

Du kan så først få dagpenge igen, når du har fået indberettet:

  • 300 løntimer til Indkomstregisteret inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller
  • 276 løntimer inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger, hvis du ikke er månedslønnet.

Læs mere om selvforskyldt ledighed