swipegesture

Karensdag

Hver 4. måned skal vi tjekke om, du har fået løn for mere end 148 timer i de sidste 4 måneder. Har du ikke det, skal vi modregne dig for en dags dagpenge.

Dette kaldes en karensdag, som du altså kun kan undgå, hvis du haft mere med 148 timers lønarbejde indenfor de 4 måneder.