swipegesture

Konflikt

En a-kasse må ikke udbetale ydelser til medlemmer, der er konfliktramt, da dagpengesystemet ikke må bruges til at finansiere en konflikt.

Det betyder, at du hverken kan få udbetalt dagpenge eller feriedagpenge, hvis du er konfliktramt.
Er du medlem af en fagforening, skal du kontakte dem for information om økonomisk hjælp under konflikten.

Er du ikke medlem af en fagforening, skal din arbejdsgiver udbetale dig løn under konflikten, uanset om der er tale om strejke eller lock-out.

Er du ansat i løntilskud, er du omfattet af reglerne for konflikt, på samme måde som andre ansatte. Vi anbefaler dig i så fald at kontakte dit jobcenter, og aftale med dem, om du eventuelt kan stoppe i dit løntilskudsjob.

Er du i virksomhedspraktik, er du ikke omfattet af reglerne for konflikt. Du kan derfor fortsætte dit arbejde og få udbetalt dagpenge som normalt.