swipegesture

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, som din kommune administrerer og udbetaler. Du kan søge om kontanthjælp, hvis du ikke kan få dagpenge eller har nogen anden mulighed for at forsørge dig selv.

Du kan søge om kontanthjælp hos din kommune, hvis din ret til dagpenge er udløbet, og du ikke har andet forsørgelsesgrundlag.

Det er din kommune, der står for at godkende din ansøgning og udbetale kontanthjælpen. Du søger om kontanthjælp via Borger.dk.

Kontakt din kommune eller klik nedenfor for at læse mere om muligheden og reglerne for kontanthjælp på borger.dk:

Kontanthjælp, hvis du er under 30 år

Kontanthjælp, hvis er fyldt 30 år