swipegesture

Kontingent

Du betaler kontingent i CA for at være medlem af a-kassen, CA+ og efterlønsordningen. Dit kontingent opkræves forud pr. kvartal og justeres årligt ved årsskiftet. Alle dine kontingenter er fradragsberettiget og indberettes automatisk til skat.

Du skal også betale kontingent når du er ledig eller på barsel. Størrelsen af dit kontingent vil afhænge af din ønsket dækning. Du modtager din opkrævning i eBoks og kan med fordel tilmelde dig Betalingsservice.

Læs om fuldtids- eller deltidsforsikret

Se gældende kontingentsatser