swipegesture

Nærmeste familie

I forhold til a-kasseregler, anses din nærmeste familie som dine eller din ægtefælles:

  • Børn
  • Børnebørn
  • Forældre
  • Bedsteforældre
  • Søskende