swipegesture

Opgørelse af indkomst for selvstændige

Indkomst fra selvstændig virksomhed kan medtages, når regnskabsåret er skattemæssigt ”endeligt” afsluttet. Det er endeligt afsluttet, når det fremgår af SKAT’s årsopgørelse, typisk den 1. juli det efterfølgende år.

Du kan medtage din ejerandel af overskuddet fra selskabets skattepligtige resultat tillagt A-indkomst udbetalt af selskabet. Det er dog et krav for virksomheder drevet i selskabsform, at du har afgørende indflydelse. Afgørende indflydelse er, hvis du og/eller din ægtefælle sammen, eller med nærmeste familie ejer mindst 50% af selskabet.

Har din virksomhed været drevet som en personlig ejet virksomhed, er den del der kan medtages det skattepligtige overskud før renter og andre finansielle poster. Beløbet fremgår af rubrik 111 på SKAT’s årsopgørelse.

Rent praktisk

Det beløb, du har mulighed for at medtage til opgørelsen for det/de forudgående skatteår, skal herefter deles i 12 og fordeles på årets måneder. Har du haft et skattemæssigt overskud på 240.000, betyder det i praksis, at der kan tages et beløb på 20.000 kr. med hver måned for det pågældende år.

Hvis du ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de 3 år, kan der netop for selvstændige laves en udvidet opgørelse, hvor der kan gås 5 år tilbage. Hvis det er nødvendigt at tage denne opgørelsesmetode i brug, så betyder det, at der kun må bruges overskud fra den selvstændige virksomhed i de 5 år, hvor der ved den 3-årige opgørelse må medtages al indkomst, dvs. både overskud, lønarbejde, honorar mv.