swipegesture

Satser for dagpenge og andre ydelser

En sats er et fastsat beløb for en ydelse - fx er dagpengesatsen det beløb, du kan få udbetalt i dagpenge, hvis du bliver ledig.

Når du melder dig ledig og søger om dagpenge, beregner vi hvilken dagpengesats, du kan få ud fra din hidtidige indkomst. Der er dog en maksimal højeste sats.

Nyuddannede får dagpenge efter en særlig dimittendsats, der afhænger af, om man samtidig er forsørger.

Satserne for dagpenge og andre ydelser som fx efterløn er fastsat af staten og bliver reguleret en gang om året.

Ud over satser for de ovennævnte ydelser, findes der en række andre satser, der fx bruges til omregning i forbindelse med fradrag, g-dage m.m.

Se en samlet oversigt over ydelser og satser