swipegesture

Selvforskyldt ledig

Hvis du opsiger dit job uden at have en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig.

Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, er du ikke selvforskyldt ledig.

Hvis din opsigelse fra arbejdsgiverens side skyldes, at du har haft en adfærd, så du selv er er den væsentlige årsag til opsigelsen, kan du risikere at være selvforskyldt ledig.

Du er også selvforskyldt ledig, hvis du:

  • Afslår et formidlet arbejde
  • Afslår eller afbryder jobcenterets tilbud om aktivering eller omskoling
  • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere din jobplan
  • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel

Læs mere om selvforskyldt ledighed