swipegesture

Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen, er der mulighed for at få supplerende dagpenge. Du kan maksimalt få løn og dagpenge for i alt 160,33 timer om måneden.

Hvis du fx har lønarbejde i 100 timer om måneden, kan du få dagpenge i 60,33 timer. Det kaldes supplerende dagpenge.

Læs mere om supplerende dagpenge