swipegesture

Tilknytningskrav

Alle nyuddannede, der bliver ledige og søger om dagpenge fra den 1. maj skal opfylde et særligt sprogkrav for at kunne få dagpengeret som nyuddannet

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du alligevel få ret til dagpenge som nyuddannet via arbejde i Danmark – det kaldes for et tilknytningskrav.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har haft

  • mindst 600 timers arbejde i Danmark indenfor de sidste 24 måneder
  • arbejde i mindst 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder

Arbejde i et andet EØS-land, Schweitz og Storbritannien kan også tælle med, hvis du efterfølgende har haft mindst 150 timers arbejde i Danmark.

Kan du hverken opfylde sprog- eller tilknytningskravet, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.