swipegesture

Tilknytningskrav

Hvis du er nyuddannet og søger om dagpenge fra 1. maj 2023 alene på baggrund af din uddannelse, skal du opfylde et særligt sprogkrav

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du alligevel få ret til dagpenge som nyuddannet via arbejde i Danmark – det kaldes for et tilknytningskrav.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du i løbet af de sidste 24 måneder har haft mindst 12 måneders arbejde med mindst 600 løntimer i Danmark.   

Du skal have haft løntimer i hver af 12 måneder. Men de 12 måneder behøver ikke være sammenhængende og heller ikke være i en periode med medlemskab.

Arbejde i et andet EØS-land, Schweitz og Storbritannien kan også tælle med, hvis du efterfølgende har haft mindst 150 timers arbejde i Danmark.

Kan du hverken opfylde sprog- eller tilknytningskravet, er du velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Læs mere om dagpengeret som nyuddannet, herunder hvordan du kan få dagpenge, selvom du hverken opfylder sprogkrav eller tilknytningskrav.