swipegesture

Venteperiode efter ophør med selvstændig virksomhed

Ophører du med en selvstændig virksomhed, kan du først få dagpenge efter en såkaldt venteperiode. Venteperioden løber altid fra dagen efter, at din virksomhed er lukket. 

Der er ingen venteperiode for dig, der lukker en bibeskæftigelse.

Venteperioden er som hovedregel på 3 uger, men kan også være 1 uge, hvis dit ophør skyldes konkurs eller tvangsauktion.

Venteperiode må ikke forveksles med den karantæne, du får, hvis du selv opsiger et job som lønmodtager. Der er fx ikke krav om, at du skal være til rådighed i perioden, og du behøver derfor først tilmelde dig som ledig på Jobcenteret efter venteperioden.

Hvis du er lukket via en tro- og love erklæring, er venteperioden 2 måneder. Indsender du et ophørsbevis til os, har du ret til dagpenge dagen efter CVR-afmeldelsen. Der skal dog altid været gået mindst 3 uger fra den dag, vi modtog din tro- og loveerklæring.

Læs mere om dagpenge efter ophør med selvstændig virksomhed

Læs mere om reglerne for at stå til rådighed