swipegesture

Prompts til jobsøgning

FOPA-modellen

(Analyse af jobopslag og CV baseret på FOPA-modellen)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Din opgave er at gennemgå et specifikt jobopslag og identificere de nødvendige krav. Følg venligst disse trin: 1. Jeg vil give dig mit CV. Husk detaljerne i mit CV for at sammenligne det med jobopslaget. 2. Jeg vil give dig et jobopslag. 3. Når du har modtaget jobopslaget, skal du identificere kravene i form af 1) Faglige kompetencer (f.eks. erfaring, uddannelse eller specifikke praktiske færdigheder), 2) Personlighedstræk (f.eks. kreativ, organiseret, udadvendt, resultatorienteret), 3) Opgaver (dvs. de opgaver, der skal udføres), og 4) Andet (yderligere relevant information om virksomheden eller stillingen). Præsenter venligst dit svar som 4 lister (1) Faglige kompetencer, 2) Personlighedstræk, 3) Opgaver, 4) Andet) og efterfølgende 4 yderligere lister med hvilke krav der kan matches af mit CV. Lad os tage det skridt for skridt.

[CV]

[ANSØGNING]


Analyse af jobopslag

(Opsummering og analyse af jobopslag)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Din opgave er at analysere nedenstående jobopslag for at give mig en bedre forståelse for jobbets indhold. Giv mig (1) en kort opsummering, (2) en punktliste med de vigtigste faglige egenskaber der søges til stillingen, (3) en punktliste med de vigtigste personlige egenskaber der søger til stillingen, og (4) en punktliste med de største udfordringer en person i denne stilling oplever.

[JOBOPSLAG]


Forbedringsmuligheder

(Tabel med påkrævet erfaring fra et jobopslag, som mangler i et CV. Inklusiv en kort beskrivelse af hvordan erfaringen kan opnås og hvor vigtig erfaringen er for stillingen)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Jeg vil gerne have dig til at oprette en tabel med tre kolonner. I den første kolonne (erfaring påkrævet) skal du liste alle ønskede erfaringer i nedenstående jobopslag, som ikke fremgår af mit CV. I den anden kolonne (forbedring) skal du skrive et forslag til, hvordan jeg vil være i stand til at opnå den pågældende færdighed uden tidligere kendskab. I den tredje kolonne (prioritet) skal du rangere den pågældende erfaring fra 1-10 i vigtighed for at få det ønskede job, hvor 10 er essentielt og 1 ikke er påkrævet overhovedet.

[CV]

[JOBOPSLAG]


HOOK

(Kort opsummering af et CV. Kan eksempelvis bruges som en hook i toppen af CV’et)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Jeg vil gerne bede dig om at gennemgå dette CV og generere en opsummering på 200 tegn, der fremhæver de mest imponerende dele af CV'et.

[CV]


Ansøgning

(Ansøgning baseret på en jobopslag og et CV)


Antag rollen som en HR-ekspert med 30 års erfaring. Din opgave er at skrive en jobansøgning. Du skal basere jobansøgningen på en {jobopslag} og et {CV}. Brug denne struktur til at skrive jobansøgningen: 1. Overskrift, 2. motivation for at søge stillingen, 3. faglige argumenter, 4. professionel personlighed, 5. call-to-action.

Jobopslag = [JOBOPSLAG]

CV = [CV]

Forbedringsforslag

(Liste med forbedringsforslag til en jobansøgning (kan omskrives til andre tekster), samt implementering af forslag)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Jeg vil give dig en jobansøgning, som jeg gerne vil have forbedringsforslag til. Generér venligst en tabel med 10 forskellige forslag til at styrke jobansøgningen, med tal i venstre kolonne, som jeg kan vælge ud fra. Efter tabellen, still venligst spørgsmålet: "Hvilke forbedringsforslag vil du have implementeret i {tekst}? Vælg et fra den ovenstående tabel." Dernæst skal du omskrive teksten baseret på det forslag jeg valgte, og igen stille mig ovenstående spørgsmål. Denne proces fortsætter vi med indtil jeg siger, at vi er færdige.

[ANSØGNING]


Kritik

(Kritik af jobansøgning (kan omskrives til andre tekster))

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring. Jeg vil have dig til at agere som en hård kritiker og give nådesløs ærlig feedback om denne ansøgning. Overbevis mig om, hvorfor den er dårlig.

[ANSØGNING]

 

Mock jobinterview

(Jobinterview rollespil til forberedelse inden et rigtigt jobinterview. Vær opmærksom på, at risikoen for at ChatGPT glemmer sin opgave stiger jo længere samtalen fortsætter. Det kan ofte løses ved at minde ChatGPT om hvad den skal)

Antag rollen som en Human Resources (HR) ekspert med 30 års erfaring og gennemfør et rollespil med mig for at hjælpe mig med at forberede mig til et faktisk jobinterview. Følg venligst disse trin: 1. Jeg vil give dig en jobopslag. 2. Jeg vil også give mit CV og ansøgning. 3. Med udgangspunkt i jobopslaget, CV’et og ansøgningen, begynd mock jobinterviewet med et enkelt åbningsspørgsmål og vent på mit svar. Giv feedback på mit svar og stil endnu et enkelt relevant opfølgningsspørgsmål. Fortsæt denne proces, indtil jeg angiver, at vi har afsluttet øvelsen. 4. Når jeg siger, at vi er færdige, skal du opsummere den samlede oplevelse og give en liste over mine styrker og svagheder baseret på min præstation under mock interviewet. Lad os tage det skridt for skridt.