swipegesture

Styrk dit personlige lederskab

– med et resultatskabende forløb med konkrete værktøjer, vejledning, træning og opfølgning.

Lær hvordan, du leder dig selv, dine medarbejdere, kolleger og din chef gennem udfordringer, til bedre relationer og beslutninger, og til at udleve dine ambitioner for at skabe det arbejdsliv, du ønsker.

Personligt Lederskab er ikke kun for ledere, og handler bl.a. om:

 • “at lede indad” dvs. hvordan man bringer det fulde spektrum af ens egne personlige ressourcer i spil og bringer sig selv i en ressourcefuld mental tilstand
 • “lede nedad” og “til siden”, dvs. hvordan man hjælper medarbejdere og kolleger gennem udfordringer eller modstand, der påvirker arbejdsglæden, trivslen og teamet og bedst får bragt deres ressourcer i spil i fht. kerneopgaverne
 • “at lede opad” dvs. hvordan man skaber bedre relationer og dialog med ens chef eller bestyrelse

Uanset hvor dygtig en leder eller medarbejder man er, vil man uundgåeligt løbe ind i udfordringer. 

En tidligere deltager, Carl, siger:
"Forløbet var ikke, som jeg havde forventet — det var MEGET mere og noget HELT andet: det var "mind-blowing". Ikke "hyggeligt", men krævende og med rigtig gode resultater."

Med i prisen
 • 3 x 3 timers online workshop
 • VIA-styrketesten
 • Premium Business adgang til Neurointelligent app
 • God tid til personlig indføring i værktøjer, opfølgning og justering af strategi
 • Træning i og støtte til at tage lederskab over egen situation
Kursusinformation

Pris

CA-medlemspris: kr. 3.780,- (ekskl. moms)

Normalpris: kr. 5.520,- (ekskl. moms)

Varighed

3 workshops
Alle kl. 14:30-17:30

Sted

Online - afventer nye datoer

Indhold

Program for første workshop:
Check-in og velkommen
Runde om opvarmningsøvelse om de situationer, mål eller udfordringer, deltagerne vil arbejde med i forløbet
Kort intro til VIA-testen – baggrund og formål
Faciliterede dialogøvelser
Fælles mappingøvelse og indviduel strategi – hvad trænes til næste gang?

Program for anden workshop:
Check-in og velkommen tilbage
Faciliteret dialog om erfaringerne med at træne med to udvalgte styrker fra testen – udfordringer og succeser fht. individuelle mål med forløbet og arbejdsmæssige udfordringer.
Kort intro til appen – baggrund, formål, effekt
Hands on indføring, oplevelse og proces med appen
Faciliteret dialog om personlige take-aways
Mapping og strategi – hvad trænes til næste gang?

Program for sidste workshop:
Check-in og velkommen tilbage
Faciliteret dialog om erfaringerne med at bruge begge værktøjer – udfordringer og succeser fht. individuelle mål med forløbet og arbejdsmæssige udfordringer.
Justering af strategi
Mapping af processen på vej videre
Afslutning

 Udbytte

 • Hands-on erfaring med, hvad personligt lederskab er
 • Individuel træning i, hvordan du kan forme dit eget på kort og lang sigt ved bevidst at lede indad, nedad, til siden og opad
 • Indsigtsgivende og praktisk anvendelige værktøjer specifikt designet til at arbejde med personligt lederskab
 • Tidsubegrænset adgang til testresultat og Business Premium appen for at kunne arbejde videre med det
 • Handlingsorienteret proces med fokus på at tage indsigt til handling gennem træning
 • En personlig proces gennem bevidsthed om ens indre og ydre ressourcer og grundlaget for ens prioriterings- og beslutningsadfærd, drivere og blind-spots
 • Konkret personlig strategi baseret på dine ressourcer, behov, udfordringer og ambitioner

Kursusmål

Mange undlader at handle, fordi det kan føles ubehageligt at italesætte behov, fordi de er konfliktsky eller fordi de er i tvivl om, hvad de helt konkret skal sige og gøre. Målet er, at hver deltager bliver klædt på til at agere og handle på en aktuel udfordring, ambition eller et mål baseret på egen situation og ressourcer.

Derfor arbejder vi specifikt, målrettet og fokuseret med:

 • en konkret individuel udfordring, ambition eller ønske, som den enkelte deltager selv definerer
 • to konkrete, enkle og effektive værktøjer, der er designet til at arbejde let og resultatskabende med personlige styrker og ressourcer i det personlige lederskab
 • en konkret individuel strategi og “træningsplan”, så hver deltager ved præcis, hvad de vil træne, øve sig i og forberede sig på mellem første og anden gang
 • konkret handling i form af træning, som vi følger op på for evt. at justere den enkeltes strategi, og for at sikre, at alle får mest muligt ud af forløbet, ser resultater undervejs og bliver klædt på til at komme godt videre.

Inden første online workshop skal du

 • Kortlægge dine ønsker for forløbet og den konkrete udfordring, du ønsker at arbejde med – og hvad der helst skal være sket, når forløbet er slut.
 • Tage VIA-styrketest via det tilsendte link.
 • Downloade appen og oprette dig via tilsendt link og unik adgangsnøgle.

VIA-testen er en internationalt anerkendt styrketest, som hver deltager tager før forløbet. Testen er individuel men skaber basis vor et fælles sprog for personligt lederskab.

En neuro-intelligent app, der guider dig igennem en individuel proces. 5 enkle trin, der viser personlige ressourcer som fx styrker, drivere, behov, relationer, ambitioner, løsningsmodeller, muligheder og mentale tilstande. Gennem forløbet bruger du app’en til helt konkret at tracke din udvikling og træffe bedre beslutninger, møde udfordringer, og handle på dem. 

Hvor styrketesten måler på 24 prædefinerede grundstyrker, som alle har, men bruger forskelligt, er app’en designet som et visuelt kompas til personligt lederskab.

Begge værktøjer, som du kan du bruge med det samme, kommer til at gøre dig bevidst om ressourcer i og omkring dig selv samt måden, du gør karriere på, leder dig selv og andre – og vil gøre det fremover.

Formatet veksler mellem et introducerende oplæg, faciliterede refleksionsøvelser med testen og appen, coachende dialog, deling 2:2 og spejling i hinandens proces og erfaringer. Der er lagt vægt på, at forløbet er værktøjsbaseret og hands on for hver deltager.

Forløbet består af tre workshops over 1,5 måned, hvor du arbejder med værktøjerne og din strategi i fht. din konkrete situation, udfordring, mål og ressourcer. Undervejs følger vi op på proces, succeser og udfordringer: Hvordan er det gået, hvad er lykkedes, hvad er udfordrende og hvad skal justeres for at den enkelte bliver løftet videre.

Vi prioriterer god tid til indføring i værktøjerne, til træning og opfølgning på den vigtige forberedelse af eksempelvis at gå til en medarbejder, kollega, chef eller bestyrelse på en måde, der ikke føles forkert, konfronterende eller konfliktfuld, men respektfuld, ansvarsfuld og personlig.

Du har mulighed for at tilkøbe individuel speed-coaching til sær-pris for CA-medlemmer 460 kr. ekskl. moms pr. session (Normalpris 600,- kr. ekskl. moms)

Evt. individuel speed-coaching aftaler og afregner du direkte med underviseren.

Tidligere deltagere har beskrevet 1:1 coaching som ekstremt udbytterigt, fordi det gør forløbet endnu mere resultatskabende ifht. deres specifikke mål.

Personligt lederskab handler om, hvordan man bedst leder sig selv og andre igennem udfordringer og henimod egne og fælles mål og ambitioner ved at trække på de indre og ydre ressourcer, man har til rådighed.

Dette forløb er for dig, der vil lære, hvordan du kan:

 • tage den svære samtale med en medarbejder, kollega, chef eller bestyrelse
 • være tydelig i forhold til egne behov fx i fht. arbejdsmængde eller nye opgaver og ansvarsområder
 • være tydelig i din kommunikation fx i fht. at sige til og fra
 • styre din mentale tilstand inkl. stressniveau eller modstand mod rammevilkår eller omstruktureringer
 • håndtere en humørsvingende medarbejder, kollega eller chef, der fylder i hverdagen og koster mental energi
 • lede og arbejde på distance og i diversitet

Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger, men du skal være villig til aktivt at arbejde med en konkret selvvalgt udfordring.

Forløbet faciliteres af Gitte Maria Lønstrup Dal Santo, Ph.d., certificeret coach & stresscoach.

Gitte Maria coacher medarbejdere og ledere i at stå stærkt i deres personlige lederskab ved at bringe det fulde spektrum af deres personlige ressourcer i spil i forhold til udfordringer og ambitioner i deres arbejdsliv og hverdag. Det udvider deres bevidsthed og handlerum, så de kan træffe de rigtige valg og fravalg, og handle på dem. 

Tidligere deltagere siger:

”Der er ikke noget at sætte en finger på. Gitte er super skarp og præcis og forløbet er bygget op på en måde, der giver rigtig god mening.”

”Jeg havde ikke forventet at få så meget med på så kort tid. Konkret, håndgribeligt værktøj […] rykkede lige med det samme. Meget relevant.”

Frist for tilmelding og afbud: 

Tilmelding senest 2 uger inden startdato.

Afbud senest 30 dage inden startdato.
Se afbudsregler her