Ophold i udlandet

Som hovedregel kan du kun få dagpenge, når du opholder dig i Danmark. Du kan dog under visse betingelser modtage dagpenge i udlandet. Får du job i udlandet, er det meget vigtigt, at du altid kontakter CA.

Decorative

Jobsøgning i udlandet

Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land.

Decorative

Jobsamtale i udlandet

Du kan få dagpenge i op til fem ugedage, hvis du skal til jobsamtale i udlandet, og der er også mulighed for EU-støtte til at få dækket dine udgifter.

Decorative

Job i udlandet

Får du job i udlandet, er det meget vigtigt, at du altid kontakter CA. Læs den vigtigste information her.

Banner: Hent folderen "Værd at vide, når du er ledig"

Ferie og feriedagpenge

Du får ikke dagpenge, når du opholder dig i udlandet. Holder du ferie, kan du bruge dine optjente feriepenge og derefter dine eventuelle feriedagpenge.