Fyret under barsel

Af OIe Strand, CA.

Da Anna blev fyret pr. mail under sin barselsorlov, kostede det hendes arbejdsgiver en kæmpe erstatning for at overtræde ligebehandlingsloven. Men selv om lovgivningen slår hårdt ned på arbejdsgiverne. er der alt for mange af den slags sager, fortæller Advokat Steen Marslew fra CA Advokathjælp. Han anbefaler, at gravide tager deres forholdsregler.

Decorative

En tur med barnevognen. Hygge med baby. Dagen går hurtigt, når man er på barsel, og Anna nød sin barselsorlov. Idyllen fik dog en brat ende, da der var fire måneder tilbage af barselsorloven.

Fyret pr. mail

Anna fik en mail fra arbejdsgiveren, der meddelte hende, at hun blev opsagt på grund af den økonomiske situation i virksomheden, og at man havde måttet afskedige flere medarbejdere i virksomheden.  

”Dér gik jeg i chok. Det forventede jeg ikke, fordi jeg var på barsel. Det har sikkert været det nemmeste at fyre mig, fordi jeg alligevel var væk fra arbejdet, men det er ikke okay, at kvinder på barsel skal være mere udsat for at blive fyret”, siger Anna.  

 Arbejdsgiveren skal bevise sin uskyld

Det er hun ikke den eneste, der synes. Folketinget har lavet skrappe regler for netop at beskytte medarbejdere under graviditet og barsel, fortæller advokat Steen Marslew fra CA Advokathjælp

”En opsigelse under barselsorlov er i strid med ligebehandlingsloven, hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise, at barselsorloven ikke havde noget som helst med opsigelsen at gøre. Den barske omvendte bevisbyrde skyldes, at den svage part skal være godt beskyttet, og at det skal være rigtig svært at opsige en medarbejder under graviditet og barsel”, siger Steen Marslew.

Stor erstatning til Anna

Han førte sagen for Anna mod arbejdsgiveren, som hurtigt måtte sande, at det er svært at bevise, at man ikke har fyret på grund af barslen.

”Anna var blevet opsagt med begrundelse i virksomhedens økonomiske situation – men hun var den eneste ud af 3 medarbejdere, som alle i store træk udførte det samme arbejde i virksomheden. Hvorfor var det så lige Anna, der skulle opsiges?”, siger Steen Marslew.

Derfor blev arbejdsgiveren også hurtigt blød, og ved et retsligt forlig fik Anna en godtgørelse på 5½ måneds løn – udover de 3 måneders løn, hun havde krav på i opsigelsesperioden

”Hvis sagen var blevet ført til ende ved domstolene, havde Anna efter min opfattelse måske kunne have fået ½ månedsløn mere i erstatning i henhold til ligebehandlingsloven. Men både hun og arbejdsgiveren ville gerne have afsluttet sagen hurtigt og ’smertefrit’ ved retsmægling, så Anna var rigtig godt tilfreds”, siger Steen Marslew fra CA Advokathjælp.

Vigtigt med oprejsning

For Anna var det dejligt at få oprejsning for fyring med erstatningen.

”Måske havde de regnet med, at jeg ikke havde overskud til at føre sagen. Derfor var det superdejligt, at Steen Marslew kunne føre sagen for mig, og at jeg fik erstatning”, siger Anna.  

Mange sager – meddel graviditet

Selvom bevisbyrden er imod virksomheden i den slags sager, holder det ikke virksomhederne fra at fyre kvinder under graviditet og barsel.

”Der er rigtig mange sager, hvor virksomhederne krænker ligebehandlingsloven. Det afgørende bedste råd til den gravide medarbejder er at få fortalt sin arbejdsgiver om graviditeten hurtigst muligt – og helst med skriftlig dokumentation i form af en mail el.lign. Når først arbejdsgiveren har fået besked, er medarbejderen omfattet af beskyttelsen”, slutter Steen Marslew.


Regler om graviditet  og barsel

CA Advokathjælps advokat Steen Marslew er med i advokatkæden Advodan. Her kan du læse, hvad Advodan skriver om Graviditet og barsel


CA Advokathjælp

Medlemmer af CA+ kan få i forbindelse med nye job få gennemgået ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår hos CA Advokathjælps advokater. I de første 6 måneders medlemskab koster det 750 kr.  – derefter er det gratis.

Medlemskab af CA+ koster 55,- kr. om måneden, og er gratis for studiemedlemmer. Læs mere om tilmelding og vilkår for CA+.

 

Flere medlemshistorier

Vil du læse flere eksempler på, hvordan CA Advokathjælp har hjulpet medlemmerne, så klik her for overblik over Medlemshistorier.