Kursus: Praksisforløb i adfærdsdesign

Ineffektive møder, manglende IT-sikkerhed og impulskøb. Mennesker opfører sig til tider ret irrationelt. På dette forløb lærer du at bruge psykologiske indsigter og designmetoder til at påvirke dine kollegaer, kunder eller borgeres adfærd på en etisk forsvarlig måde.

Det får du

  • En grundig indsigt i, hvad adfærdsdesign kan og ikke kan
  • Redskaber til at starte dit første rigtige adfærdsprojekt
  • 5 adfærdsprincipper, som du kan bruge i din daglige opgaveløsning
  • Hjemmearbejde, der pumper dine mentale muskler til ukendelighed
  • Kursusbevis, du kan blære dig med overfor alle dem, der gik glip af forløbet

Knap: Få besked

Indhold og udbytte

Dag 1 - kl. 9-16
Den første dag lærer du om den grundlæggende teori og proces bag professionelt adfærdsdesign. Du introduceres til den indflydelsesrige to-systemteori, til vigtige menneskelige begrænsninger og til centrale videnskabelige adfærdsprincipper. Viden om disse elementer gør dig i stand til at forstå hvilke psykologiske barrierer, der ofte står i vejen for ønsket adfærd, og i stand til at finde på mulige videnskabelige løsninger. 

Endelig introduceres du til et praktisk værktøj til at oversætte abstrakte målsætninger til konkrete adfærdsproblemer. Dette værktøj får du lejlighed til at bruge på en genstridig problemstilling, der driller i dit arbejdsliv eller privatliv, så du kan få brudt problemstillingen ned i en håndgribelig størrelse.

Dag 2 - kl. 9-16
På dag 2 bygger vi ovenpå med flere adfærdsprincipper. Dernæst lærer du om metoder, der gør dig i stand til at undersøge menneskers adfærd og oplevelser klogt. Det er klassisk feltarbejde, der handler om at komme væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden og se på, hvad folk faktisk gør – ikke hvad de tror, at de gør.

Afslutningsvist forbereder du et afgrænset feltstudie på din egen problemstilling, som du skal udføre frem mod den sidste undervisningsdag. Du lægger en realistisk plan for, hvad du vil undersøge, hvordan og hvornår.

Dag 3 - kl. 9-12
På sidste undervisningsdag følger vi op på hjemmearbejdet – diskuterer og evaluerer resultaterne.

Derefter introduceres du til en metode til at samle op på data, så du kan kvalitetssikre både proces og resultat af det hårde arbejde.

Udbytte af kurset

  • Viden om central adfærdsteori og 5 videnskabelige adfærdsprincipper, der kan bruges til at diagnosticere menneskelige adfærdsproblemer og til at løse dem
  • Viden om antropologiske metoder, der er velegnede til at undersøge barrierer for ønsket adfærd
  • Praktisk erfaring med et værktøj til at oversætte målsætninger til ønsket adfærd
  • Praktisk erfaring med at gennemføre et afgrænset feltstudie i egen hverdag
  • Introduktion til et praktisk værktøj til at analysere adfærdsundersøgelser

 

Forberedelse og hjemmearbejde

Inden kursusstart skal du have nedfældet et par tanker om din case. Hvorvidt den skal være lavpraktisk eller kompleks, afgør du selv: Metoden kan rumme alt fra tidsregistrering, affaldssortering til GDPR-sikring og nye IT-systemer.

Casen kommer til at danne ramme for hjemmearbejdet og for feltstudiet. Derfor kan du med fordel vælge en case eller et område som du allerede nu ved at du har adgang til, og at du ikke bliver stoppet af en chef eller kollega hvis du får en lys ide, du gerne vil teste. 

Vi kommer også til at arbejde med casen og finjustere den på workshopdagene, så den behøver ikke være mejslet i sten fra start. Hav mod til at justere din case i takt med, at du også bliver klogere undervejs i workshoppen.

Det kan også være en god ide at sørge for at reservere tid mellem modul 2 og 3 til at arbejde med din case og dit feltstudie.

 

Deltagerprofil & -forudsætninger

Du har sikkert allerede læst en eller flere bøger om adfærdsdesign, nudging eller social psykologi – fx Morten Münsters ’Jytte fra marketing er desværre gået for i dag’ eller Daniel Kahnemanns ’At tænke hurtigt og langsomt’.

Du har naturligvis ikke hele teoriapparatet på rygraden, men du kender nok forskellen på system 1 og 2. 

 

Om underviseren

Din underviser er Niels Holm Jensen, som er konsulent i bro.

Niels er uddannet cand.psych. og ph.d. Han har en baggrund som forsker og underviser i adfærdsdesign og adfærdspsykologi ved Aarhus Universitet.

Niels underviser og rådgiver bro's kunder i brug af adfærdsdesign, og så hjælper han dem med at teste adfærdseksperimenter. Niels er desuden medstifter af Århus Behavioural Economics Network.

 

Forplejning

Dette kursus kan tilbydes til særpris b.la. på baggrund af reducerede omkostninger til forplejning. På de hele kursusdage vil der blive serveret sandwiches eller smørrebrød til frokost samt lidt sødt om eftermiddagen. Der vil være vand, the, kaffe og frugt til rådighed alle kursusdagene.

 

Frister og undervisningssted

Frist for tilmelding: 
2 uger før kursusstart

Afbud:
Se afbudsregler her

Undervisningssted:
CA - Gentofte
Smakkedalen 2
2820 Gentofte

Bemærk: 
Den oplyste normalpris er anslået, da dette kursus er udviklet af bro specielt til CA+, og kun afholdes sammen med CA+

 

Priser
CA+ medlemspris:
kr. 5.795,- (ekskl. moms)

CA-medlemspris:
kr. 6.995,- (ekskl. moms)

Normalpris:
kr. 12.500,- (ekskl. moms)

Varighed
2½ dag
Første to dage kl. 9-16
Sidste dag kl. 9-12

Kursusdatoer - Gentofte
Klik på "Få besked" for at få en mail, når der er nye datoer.

Knap: Få besked