Brænder du igennem eller brænder du ud?

Af Soulaima Gourani, forfatter, konsulent og foredragsholder

Har du sikret dig selv og din markedsværdi, eller udsætter du dig selv for kannibalisme?

Indirekte spiser mange af os vores ressourcer, gnaver af vores viden og udsulter vores markedsværdi. Årsagen er manglende fokus og investering i at bygge et netværk.

Vil du gerne være succesfuld?

Hvornår synes du selv, du er en succes? Kan du genkende en succes, når du møder én?
Hvis du gerne vil være succesfuld, har du brug for en afgørende driver; vilje.
Vilje er vigtigt! Succes skabes på baggrund af din vilje til, at det skal ske. Min påstand og personlige erfaringer bakkes op af forskellige lykkeforskere.

Undersøgelser tyder på, at din lykke påvirkes 50 procent af gener, og 10 procent kontrolleres af personlige omstændigheder (ægteskabelig status, økonomisk status, helbred). Din egen indflydelse er derfor helt oppe på 40 procent. Måske synes du ikke, du har fortjent succes? Før du kan skabe forandring i din karriere, skal du forstå og lære af din egen historie og den bagage, du har med dig. Det styrer som regel mange valg og fravalg i din karriere. Det er vigtigt at få afdækket dine motiver, så de ikke er styret af andet, end hvad der er godt for dig. Spørgsmålet er, om du giver dig selv lov til at være dig. Hvis du giver dig selv lov, skal du også acceptere konsekvenserne. Det er ikke sikkert, at alle synes, at det en fordel, at du insisterer på at være original og gennemført.
Kannibaliserer du?

Mange af os kunne blive en succes, men bliver det ikke på grund af dovenskab og manglende faglig nysgerrighed. Det er min erfaring, at den succesfulde kontinuerligt vedkender sig, at der skal afsættes (rigelig) tid til:

 • Fordybelse
 • Fornyelse
 • Personlig udvikling
 • Faglig udvikling
 • Social udvikling (networking)

Er det svært. JA, det er det! Hvorfor? Fordi vi vil tjene penge, og vi vil holde fri. Hvert minut, du tager væk fra dit arbejde eller din familie, anser mange for tabt tid. Mange af os ser det ikke som en reel investering at fordybe og forny os igennem personlig, faglig og social udvikling.
Mange af os ender derfor med at æde vores egen viden op! Og du alene bærer ansvaret!

Sådan bliver du mere succesfuld!

En succesfuld person er en autentisk person, som har høj selverkendelse og vedkender sig egne svagheder, men kender også til egen værdi. Det er en naturlov, at du tror på, at du er god nok, og god nok til det du laver. Det vil få andre til også (fortsat) at synes, at du er det. Det er mindst lige så vigtigt, at du erkender, hvad du ikke er god til og søger de kompetencer andre steder, især igennem dine professionelle og faglige relationer.

Bliver du udviklet eller afviklet?

 • Dit netværk udvikler eller afvikler dig. Dit netværk afvikler dig, hvis ikke du løbende udvikler det. Spørg dig selv, hvem du omgiver dig med.
 • Dit liv ændrer sig løbende, således bør også dit netværk.
 • Et statisk netværk kan tyde på, at du er i fare for at gro fast.
 • Din evne til at forandre og til at lade dig forandre er efterspurgt i en tid som nu med konstante forandringer.
 • Brænder du igennem på dit job, eller er du i fare for at brænde ud? Svaret kan meget vel findes i din evne og lyst til at udbygge relationer til de mennesker, du kender, og til dem du hele tiden bliver tilbudt at lære at kende, samt din lyst til at udfordre din komfortzone.

Komfortzone - din fjende nr. 1

Hvornår og hvorfor mister/mistede du din lyst til eventyr, til nysgerrigt at smage på livet? Hvornår flytter/flyttede tryghedsnarkomanien og mageligheden så permanent ind, at du ikke rykker på livet og søger nye udviklingsveje? Det er tankevækkende, at vi som børn har masser af forventninger og opsøger dem aktivt, hvorimod vi som voksne begynder at frygte i stedet for at forvente. Dermed opstår en øget risiko for karrierestagnation. Som leder, og underviser i forandringsledelse på CBS, har jeg oplevet og erfaret, at al forandring skal ske inde i vores egne hoveder først.

Jeg har oplevet medarbejdere, som har modsat sig forandringer. Det er utrolig svært at navigere en virksomhed igennem kriser og forandringer, hvis ikke medarbejdere og kolleger er rustet til og indstillet på, at det er nødvendigt ’at ændre sig’. Jeg har også oplevet bestyrelser og ledere, som har modsat sig alt nyt og ukendt! Forandringer sker uanset hvad.

Kan du takle forandringer?

Du bliver hele tiden stillet foran nye problemer, nye relationer, ny teknologi og lignende, men spørgsmålet er, hvordan du takler disse forandringer.

Det er som om, mange af os foretrækker magelighed og forudsigelige strukturer. Din komfortzone er ikke andet end en tillært vane, som du har valgt at leve med. Der er masser af mennesker, som har held med at ændre deres liv og til at slå automatpiloten fra. Du kan gøre det samme, hvis du ønsker det. Forandringer kan ske over en relativ kort tidsperiode, hvis du tror på det, og hvis du forlader din nuværende komfortzone for at skabe en ny. Det er en proces, der kræver tålmodighed. Arbejder du derimod med den, kan du opleve, at du ændrer en negativ komfortzone til at blive en positiv udviklingszone, som fremmer din karriere. Afhængig af din forandringsparathed i øvrigt, så kan en forandring føles større eller mindre. Det er min erfaring, at de fleste ser forandringer som en ’trussel’, da vor psyke ganske enkelt ikke er indstillet på at forandre status quo.

Får du kontakter og kontrakter?

Vi lever i et såkaldt netværkssamfund, hvor dine evner til at bygge tillidsfulde relationer, der er loyale imod dig, er en forudsætning for at få adgang til kontakter og kontrakter. Dit netværk er den direkte vej til inspiration, information og indflydelse. Folk styres af anbefalinger. Anbefaler folk dig? Eller advarer de imod dig i deres netværk? Får du for få opgaver, jobs tilbudt, viden og andet af interesse, kan svaret meget vel findes i dit gode ry eller i dit dårlige rygte.

Mit netværk virker ikke!

Mange klager over, at deres netværk ikke virker. Måske er du også i den situation! Hvis ja, skal årsagen muligvis findes i din manglende lyst eller evne til at kortlægge, udvide og pleje dit netværk. Årsagen kan også være, at du kun spørger dem til råds, som du har (fuld) faglig og personlig tillid til.

Mange netværker over tid med dem, de har fuld tillid til og ikke nødvendigvis med dem, som har de stærkeste kompetencer. Den direkte konsekvens er, at beslutningernes kvalitet skrumper over tid. Endvidere opbygger de et regnskab med hinanden, hvor den ene tjeneste er den anden tjeneste værd. Det er uhensigtsmæssigt, men en naturlig konsekvens for mange ’gammeldags trænede’ networkere. At networke handler ikke om at holde nogen ude fra en magtposition.

En anden årsag kan være, at du kun netværker, når du har brug for det. At netværke handler om at netværke, før du får brug det. Den dag, du har mistet dit job, din største eller eneste kunde, mv. er det egentligt for sent at starte med at netværke.

Hvordan bruger du folk i dit netværk?

Det nytter eksempelvis ikke at kontakte en person, som du ikke har talt med i flere år, og spørge om vedkommende kan hjælpe dig med at få en kunde, et job eller noget helt tredje.
Hvis folk skal bruge deres tid på at hjælpe dig, må du gøre dig fortjent til, at de hjælper dig. Du har masser at give

Du kan give folk mange forskellige ting. Det oplagte er at give dem din tid, din opmærksomhed, sparring og feedback, anbefalinger, artikler, anmeldelser eller bøger, du har læst, som måske vil interessere dem. Du kan invitere dem til et foredrag, du er inviteret til, til en spændende reception, til en gåtur eller noget helt andet. Vær autentisk, kreativ og original, når du inviterer eller sender noget til dem. Kort sagt; byg din sag op.
Giv, giv, giv og bed så først om hjælp – ikke omvendt!

Går du til ’networking’?

At netværke er ikke noget, du går til. Det er en måde at tænke og arbejde på. At netværke bør ikke være noget, der kun sker efter arbejde, skjult og lidt fordækt.
Mange har en ide om, at netværk har en mere overordnet social funktion eller bidrager til personlig udvikling, men det er vigtigt at gøre netværk stuerent og anerkende det som en reel kompetence. Det er ikke noget, du kan gå til hver onsdag fra 14-17. Det er en livsstil og en arbejdsmetode. Du netværker hele tiden. At netværke handler ikke om at drikke kaffe, spise frokoster og skylde hinanden tjenester. At netværke handler ikke om at være udfarende og tale med alle, man møder.

Er du introvert? Du har en fordel

Netværk er ikke udelukkende for ekstroverte mennesker. Det handler ikke om at være sammen med mange mennesker, men om at finde mulighed for dialog med den enkelte, uden at det behøver være i store forsamlinger, og det er den introverte ofte rigtig dygtig til.

Fri mig for mere information

Mange virksomheder har søsat tiltag for at øge informationsudvekslingen. Det er synd, for det er ikke det, virksomhederne reelt har brug for. Viden er derimod det, vi har brug for. For at få adgang til viden må folk kunne netværke! Det finurlige er blot, at kun få reelt kan netværke. Netværker folk, virker det ofte tilfældigt, uden retning og baseret på hvem personen kan lide, frem for hvem personen reelt har brug for professionelt og fagligt.
For at fremme videnudvekslingen må der tillid til. To mennesker, som ikke blot kender hinanden, men
som også har tillid til hinanden, deler ikke kun informationer, de deler viden.

Har du spændt dit Net?

Du er afhængig af viden og adgang til en viden - og kompetencepool for at få succes, og dit netværk er på mange måder et net, som du kan sætte iværk og dermed sikre din og andres karriere.

Dit netværk er den optimale måde at sikre, at du kan forblive attraktiv på arbejdsmarkedet.
Vil en chef ansætte en person, som arbejder solo som en gammeldags specialist, eller foretrækker chefen at ansætte en person, som på relativ kort tid kan allokere mere end 250 unikke kompetencer, alt efter hvilken udfordring medarbejderen bliver mødt med?
Svaret synes indlysende.

Når du har opbygget et stærkt netværk bestående af kompetente folk, som er hamrende dygtige på områder, hvor du ikke selv har kompetencer, så repræsenterer du – hvis du medtænker hele dit netværk – sammenlagt et meget større vidensområde, end du gør, når du står alene.

Mangler du også tid?

Tid er vores primære mangelvare. Tid er for mange en knap ressource, som de hader at spilde. Et korrekt opbygget og velplejet netværk kan spare dig for masser af spildt tid. Tænk over hvem du netværker med, og hvorfor I skal have en relation. Du kan ikke netværke med alle, det er umuligt. Du har reelt ikke andet alternativ end at være strategisk.

Sådan kommer du godt i gang: Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad vil jeg gerne opnå på følgende 3 områder:

 • Fagligt (på job)
 • Professionelt (min karriere)
 • Personligt (mit private liv)

Besvar gerne spørgsmålene, og sæt en tidsfrist på, gerne inden for 2-3 år.
Start så med at tale rigtigt med de mennesker, du møder på jobbet, på et kursus, med naboen og med dine andre bekendte. Stil gode spørgsmål, så du afdækker vedkommendes drømme, behov og udfordringer lige nu.
Hjælp med at løse vedkommendes udfordringer. Vær interesseret, så bliver du for dem automatisk interessant.

Hellere få og de rigtige

Det må ikke være et mål i sig selv at bygge et netværk, for så ender det med, at det vokser sig så stort, at du enten spinder dig helt ind i det uden overblik. Hvis du ikke er i stand til at bruge dit måske gigantiske netværk, så er dit netværk sådan set uden nytteværdi. Dit netværk må ikke blive større, end du kan have overblik over det. For en gangs skyld er det ikke størrelsen, det kommer an på! Det er kvalitet frem for kvantitet.

 • Få overblik; kortlæg dit netværk, plej dit netværk, og udvid det med profiler og kompetencer, du ikke selv besidder
 • Forstå dig selv; beskriv dine motiver for at netværke (hvad er din karrierevision?)
 • Brand dig selv; find ud af, hvordan du kan positionere dig bedre, således at folk ser på dig som en ressource, de har brug for
 • Kom i gang; find nye måder, hvorpå du imødekommer dem, du kender, og dermed lærer dem endnu bedre at kende. Tænk over, hvordan du kan møde dem, du endnu ikke kender, men gerne vil kende

Læs flere artikler om at netværke >