Cand.merc.(kom) Alumni

Cand.merc.(kom) Alumni blev stiftet af fire cand.merc.(kom) studerende fra hhv. årgang 2007 og 2008. Foreningen er udelukkende for studerende og færdiguddannede med en cand.merc.(kom) profil fra Copenhagen Business School (CBS). Foreningen har i dag over 450 medlemmer.

Foreningens formål er, gennem netværksdannelse, at sikre medlemmerne et fagligt og socialt indhold og udbytte samt opretholde værdien af den gennemførte cand.merc.(kom.)-uddannelse. Dette skal ske gennem en stadig udbygning og vedligeholdelse af viden, primært i relation til kommunikation og ledelse, samt medvirken til fortsat udvikling og forankring af cand.merc.(kom.) i dansk erhvervsliv.

CA og Cand.merc.(kom) Alumni har samarbejdet siden september 2011 og søger at skabe den bedste synergi for begges medlemmer, der får det bedste af begge verdener som er værktøjer til at styrke sin professionelle og personlige profil.

Læs mere om Cand.merc.(kom) Alumni på: www.candmerckom.dk.

 

Kontakt

Formand: Mai-Britt Petersen

E-mail: candmerckom@gmail.com