Corona-aftale: 2 ekstra måneder med dagpenge til dem med lang ledighed

28. oktober 2020

Ny Corona-aftale giver ledige, der står til at miste dagpengeretten fra den 1. november og et år frem, to ekstra måneder dagpenge. Der er også penge til opkvalifcering og Ph.d-studerende, samt SU-lånemuligheder til de studerende. Det aftalte Regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier den 27. oktober. 

DecorativeForeløbig er der kun tale om en aftale. Så snart der er lavet regler på baggrund af aftalen, skriver vi til alle de medlemmer, der er omfattet af ordningen. 

Forlængelse af dagpengeretten - Dette er, hvad vi ved om aftalen

Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021, vil få forlænget deres dagpengeret med to måneder. 

Har du opbrugt dagpengeperioden før 1. november 2020, får du ikke to måneder ekstra.

Personer, der opbruger dagpengeretten, vil automatisk få forlænget dagpengeretten. Dagpengeretten kan kun forlænges én gang.

Personer, der i perioden fra den 1. november 2020 og indtil ikrafttrædelsestidspunktet for det udmøntende lovforslag har opbrugt deres dagpengeret og har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge med virkning fra den 1. november og to måneder fra denne dato. 

Det er en forudsætning, at de genindmelder sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.

60 millioner til opkvalificering af ledige 

Aftalepartierne var enige om at tilføre yderligere 30 mio. kr. i 2021 til den regionale uddannelsespulje, som sikrer, at ledige hurtigt og fleksibelt omstilles til nye job og brancher. Forslaget vil give flere ledige adgang til jobrettede kurser fra første ledighedsdag. Kurset skal fremgå af de regionale positivlister.

Alternativt har den ledige ret til kurset, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Der afsættes desuden 10 mio. kr. i 2021 til en ny ansøgningspulje, hvor brancheorganisationer, virksomheder med mangel på arbejdskraft, faglige organisationer og a-kasser kan søge om midler til koordinatorer, der udvikler og understøtter opkvalificeringsforløb.

Der er typisk tale om kurser til ufaglæfte og faglærte ledige, som derfor ikke voil være relevante, hvis du har en videregående uddannelse.

Kurserne skal gennemføres efter Job-VEU-modellen i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hjælp til studerende og ph.d-studerende.

De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.

Læs mere under pkt. 6 i aftalen