CA’s kontorer holder lukket pga. coronavirus, men du kan skrive eller ringe til os. Læs om COVID-19 – din situation. Har vi dine korrekte kontaktinformationer - log ind og opdater.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CA offices are closed due to COVID-19. Please write or call us. If you are unemployed: No job search and activation required.Check your contact informations - login here.

Dine pligter og rettigheder som ledig under Corona-krisen

Corona-krisen har lukket det danske jobmarked helt ned. Jobcentrene og den danske beskæftigelsesindsats er også lukket helt ned. Derfor er der fra den 1. marts 2020 lavet en række særregler, som lemper muilighederne for vores ledige medlemmer så længe, der er Corona-krise. 

 
Ingen jobsøgning og møder for ledige

Alle forpligtelser for ledige og alle tilbud om aktivering, løntilskud og virksomhedspraktik bortfalder til og med 31. maj 2020, eller indtil der kommer en ny retningslinje fra myndighederne.

Det betyder for dig som ledig:  

  • Du skal ikke deltage i møder og samtaler i hverken a-kasser eller jobcentre.
  • Du skal ikke skal søge arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Du vil ikke vil modtage tilbud om aktivering, løntilskud eller virksomhedspraktik.
  • Du skal ikke møde på arbejde, hvis du fx er i gang med en virksomhedspraktik.
  • Jobcentre og a-kasser vil ikke sanktionere for udeblivelser fra møder eller manglende rådighed

CA vil dog stadig invitere til de lovpligtige CV-samtaler og rådighedssamtaler, som vi normalt skal. Men det er fuldstændig friviiligt for dig, om du vil deltage i dem. 

Vi udbetaler dagpenge som normalt

Du får fortsat udbetalt både dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge eller efterløn som normalt. Husk derfor at udfylde og sende dit kort via vores selvbetjening, som du plejer.

Nyledige kan søge om dagpenge

Er du medlem, og bliver du ledig i den kommende periode, kan du stadig tilmelde sig som ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge. Du kan fortsat kontakte jobcentret og fx afgive klager. De normale frister, fx klagefrister er dog suspenderet.

Frivilligt arbejde som ledig

Er du ledig, og vil du gerne hjælpe som frivillig? Så skal du være opmærksom på, at alt arbejde, både lønnet og ulønnet, som udgangspunkt skal trækkes fra i dine dagpenge.

Du kan dog arbejde som frivillig i bestemte situationer, uden timerne bliver trukket fra dine dagpenge. Arbejde som frivillig i fx Røde Kors Corona Hjælpenetværk trækkes ikke fra i dine dagpenge. Læs mere om frivillig ulønnet arbejde

Din dagpengeret forlænges med 3 måneder mere

På grund af Corona-krisen, kan du få dagpenge eller sygedagpenge 3 måneder mere. Dagpengetælleren sættes nemlig på pause i perioden fra den 1. marts til den  31. maj 2020

Har du meldt dig ud som medlem den 1. marts 2020 eller senere, fordi din dagpengeperiode var udløbet, kan du blive meldt ind igen og få dagpenge i perioden 1. marts til 31. maj 2020

Du kan desværre ikke få forlænget din dagpengeret, hvis den er udløbet inden den 1. marts 2020. 

Ansat i løntilskud og sendt hjem

Du kan søge dagpenge, hvis du er ansat i løntilskud og er blevet sendt hjem, fordi virksomheden fx er lukket på grund af Corona-krisen. Bemærk, løntilskuddet skal officielt afbrydes af virksomheden efter aftale med jobcenteret. 

Du kan få dagpenge, hvis du er strandet i udlandet 

Er du i udlandet på ferie, og kan du ikke komme hjem på grund af situationen med COVID-19? Så kan du få dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Du har været ledig forud for din rejse til udlandet. 
  • Du skal dokumentere, at du ikke kan vende tilbage til Danmark på den dato, som du har oplyst på din ansøgning om feriedagpenge.
  • De dagpenge du får, mens du er strandet i udlandet, bliver trukket fra din dagpengeperiode.

Holder du ferie i udlandet med feriepenge fra en arbejdsgiver, kan du også få dagpenge fra den dato, hvor din ferie skulle være afsluttet.