Ekstra dagpengeret på grund af corona - nu frem til 30. juni

Decorative11. maj 2021

Folketinget har den 11. maj vedtaget en lov, der giver ledige ekstra dagpenge på grund af corona-nedlukningen. I forvejen havde de suspenderet forbruget af dagpengerettten i januar-april, men nu forlænges suspensionen også for maj og juni. 

Det betyder, at du som dagpengemodtager ikke bruger af din to årige dagpengeperiode - med eventuelle forlængelser - i perioden på 6 måneder fra den 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021.  

Dagpengeforbruget suspenderes i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 30. juni.

Perioden medregnes ikke i dit dagpengeforbrug. Du vil altså have det samme antal timer tilbage af din dagpengeret den 1. juli 2021, som du havde den 1. januar 2021. Det vil være en betingelse, at du er medlem af a-kassen i perioden.

Ingen forbrug af supplerende dagpenge i 26 uger

Har du deltidsarbejde eller en selvstændig bibeskæftigelse bruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge fra uge 53 i 2020 til uge 25 i 2021 (28. december 2020 til 27. juni 2021). 

Du vil altså den 1. juli 2021 have mindst det samme antal uger tilbage af din 30 ugers ret til supplerende dagpenge, som du havde den 1. januar 2021. Det samme gælder, hvis du har en forlænget ret til supplerende dagpenge.

Hvad med aktivering, jobsøgning og rådighed

Alle øvrige regler for dagpenge er uændrede herunder, at du stadig skal søge job, joblogge og være tilmeldt som ledig på jobcentret.