G-dage - første og anden ledighedsdag

Din arbejdsgiver skal betale dig godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage), hvis du har arbejdet mindst 74 timer inden for de sidste fire uger.

Da arbejdsgiver har pligt til at betale G-dage, må vi som udgangspunkt ikke udbetale dig dagpenge de dage, du skal have G-dage.

Hvis din arbejdsgiver ikke betaler dig G-dagene ved den anden lønudbetaling efter arbejdsophøret, kan vi betale dig dagpenge for de to dage. Vi vil så kræve beløbet fra din arbejdsgiver. Kontakt os, hvis du ønsker hjælp til at få dine penge.

Arbejdsgiveren skal ikke betale dagpengegodtgørelse til dig, hvis du selv har sagt op, hvis arbejdsgiver er gået i betalingsstandsning eller er gået konkurs, eller hvis du holder ferie eller er syg i de to første hverdage efter arbejdsophøret.

Her kan du se de tre mest almindelige eksempler på beregning af G-dage. Så ved du i hvilke tilfælde, du skal huske din arbejdsgiver på betalingen.

G-dage, hvis du er fuldt ledig

Bliver du fuldt ledig fra et fuldtidsarbejde, er første og anden ledighedsdag de to første hverdage efter arbejdsophøret. Godtgørelsen udgør kr. 892,- om dagen svarende til 7,4 timer. Timerne modregner vi i dine dagpenge.

G-dage, hvis du er delvist ledig

Hvis du på selve fratrædelsesdagen er deltidsansat, er denne dag første ledighedsdag. Er du ledig i mere end 4 timer, skal arbejdsgiver betale godtgørelse for en hel dag (kr. 892,-). Hvis du er ledig i mindre end 4 timer, skal arbejdsgiveren betale for en halv dag. En halv godtgørelsesdag udgør kr. 446,- svarende til 3,7 timer.

G-dage, hvis du er dag-til-dag ansat

Er du dag til dag ansat (løsarbejder, vikar mv.), er den første ledighedsdag hver dag, du har arbejdet mindre end fuld tid (7,4 timer). Arbejdsgiveren skal dog kun betale dig dagpengegodtgørelse, hvis du har arbejdet mindst 74 timer inden for de seneste 4 uger. Godtgørelsen beregner vi som ved fuld og delvis ledighed. En arbejdsgiver kan således komme til at betale helt op til fem dagpengegodtgørelser per uge. Arbejdsgiver skal maksimalt betale 16 dagpengegodtgørelser per kalenderår.