Hvem møder du, når du er ledig?

Hvem kommer du i kontakt med i løbet af din ledighed? Og hvem tager sig af hvilke opgaver?

Det kan være svært at skabe sig et overblik, når man bliver ledig, og som ledig kommer du i kontakt med flere forskellige personer og instanser.

Her får du overblikket over, hvem der varetager hvilke opgaver, og hvad de hver især kan hjælpe dig med.

CA's karriererådgivere

Med fokus på medlemmernes egen udvikling og handlekraft giver CA's karriererådgivere sparring og rådgivning inden for karrierevalg, jobskifte, samtaletræning, tests, rekruttering og personlig udvikling.

Første gang, du møder CA’s karriererådgivere, er til et CV-møde, du vil blive indkaldt til i løbet af de første 3 uger af din ledighed.

Læs mere om CA's karriererådgivning

CA's forsikringsafdeling

CA's forsikringsafdeling og medlemsservice tager sig af alt, der har med dine dagpenge at gøre. De kender a-kasse lovgivningen, og du kan få råd og vejledning om de muligheder, som dagpengesystemet og CA rummer. 

Ring til os på 3314 9045 eller skriv til ca@ca.dk

  

Jobcentrene

Jobcentrene er kommunale instanser med ansvar for aktivering, jobformidling, bevilling af uddannelse og almindelig rådgivning. 

Husk, at du skal melde dig ledig hos dit Jobcenter på din første ledighedsdag. 

Anden aktør

’Anden aktør’ er forskellige private virksomheder, organisationer og andre, som Jobcentrene udliciterer en del af deres arbejdsopgaver til. For eksempel kan en anden aktør stå for kurser, rådgivning og kontakten til dig.

Hvis dit kontaktforløb hos Jobcenteret udliciteres, enten helt eller delvist, vil du få besked herom fra dit Jobcenter. Ofte vil du få mulighed for at vælge mellem forskellige 'anden aktører'.
 

4 typer samtaler

Når du er ledig, skal du deltage i et kontaktforløb, hvor du skal til fire typer samtaler:

Decorative

I CA vil vi gøre vores yderste for, at du får en positiv oplevelse af disse samtaler, og for at samtalerne kommer til at dreje sig om jobs og karriereudvikling mere end om regler og paragraffer.

Sådan kommer kontaktforløbet til at se ud

Forhåbentlig kommer du hurtigt i job igen, men her kan du se, hvilke samtaler du skal igennem med CA og Jobcenteret, hvis du er ledig i hele dagpengeperioden på 2 år svarende til 24 måneder.

Decorative