Krav for studiemedlemskab

For at blive studiemedlem i CA skal du først optages som lønmodtager og derefter kontingentfritages. I praksis søger du om begge dele på én gang, når du går til online-indmeldelsen og vælger 'Jeg ønsker gratis studiemedlemskab'. Du kan maksimalt kontingentfritages i 5 år.

Rent lovgivningsmæssigt, er der fastsat en række krav til at kunne blive gratis studiemedlem. Kravene er ens i alle a-kasser. Derfor skal du i indmeldelsen bl.a. bekræfte, at du opfylder følgende betingelser:

Hvis du er under 30 år, skal du kunne sige ja til følgende tre punkter:

  1. Jeg tager en uddannelse, der varer minimum 18 måneder og svarer til 90 ECTS-point
  2. Jeg havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før studiestart
  3. Jeg har ikke en indtægt, der er højere end 220.740,- kr. (inkl. SU) per år (2017-tal)

OBS: Du kan max være gratis studiemedlem i en a-kasse i 5 år (lovkrav). 

Hvis du er 30 år eller ældre, gælder nogle skrappere krav, og du skal derfor også kunne sige ja til disse to punkter:

  1. Jeg betaler til efterlønsordningen i hele perioden med kontingentfritagelse.
  2. Jeg har enten arbejdet 1.924 timer i en medlemsperiode inden for de sidste 3, år før jeg påbegyndte mit studie - eller jeg har tidligere fået dagpenge som lønmodtager.

Bemærk, at du skal være tilmeldt og begynde at betale til efterlønsordningen senest den dag, du fylder 30 år. Du kan læse mere om efterlønsordningen her, men vi anbefaler, at du også kontakter os for at høre mere om dine muligheder.

Hvis du opfylder de to ekstra punkter som 30-årig, kan du opnå kontingentfritagelse og dermed gratis studiemedlemskab. Men du vil skulle betale til efterlønsordningen samtidig, pt. 1.485,- kr. pr. kvartal. Du kan dog betragte efterlønsbidraget som en opsparing, som du senere kan vælge at få overført til fx en pensionsordning.

Hvis du ikke kan blive studiemedlem

Hvis du står i en situation, hvor du ikke umiddelbart kan blive gratis studiemedlem, er der heldigvis andre muligheder for at melde dig ind i CA.

Hvis du fylder 30 år, inden du bliver færdig med uddannelsen
Selv hvis du ikke opfylder kravene til gratis studiemedlem gennem hele dit studie, kan det måske godt betale sig at blive studiemedlem nu og så betale kontingent i perioden, fra du fylder 30 år og frem til, at du bliver færdig med uddannelsen. Hvis du når at være medlem i mindst ét år, inden du dimitterer, vil du nemlig stadig kunne opnå ret til dagpenge fra dagen efter uddannelsens afslutning. Det giver dig en ekstra måneds dagpenge, hvis du står uden job til den tid. Hvis du er forsørger, svarer det til 15.090,- kr., hvis du ikke er forsørger, svarer det til 13.152,- kr. Kontingent er på 481,-/md. og er fradragsberettiget.

Hvis du vælger denne løsning, skal du stadig huske at give os besked, når du har bestået din sidste eksamen.

Meld dig ind som nyuddannet
Hvis du af den ene eller anden grund ikke får meldt dig ind som studiemedlem i CA, kan du i stedet melde dig ind i forbindelse med, at du afslutter din uddannelse. Du vil have en måneds såkaldt karens, hvor du ikke har ret til dagpenge eller andre ydelser. De øvrige medlemstilbud hos CA kan du bruge fra første dag af dit medlemskab.

For at blive medlem som nyuddannet, skal du melde dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen. Du kan med fordel forhåndsindmelde dig op til 3 måneder inden, at du bliver færdig med din uddannelse. Når du er forhåndsindmeldt, skal du give os besked om din dimission SENEST 14 DAGE efter din sidste eksamen. Læs mere på siderne for nyuddannede.

Meld dig ind i CA

Bliv gratis studiemedlem i CA med det samme og nyd godt af de mange fordele.

Meld dig ind her

Fra betalende medlem til studiemedlem

Hvis du allerede er betalende medlem af CA, kan du søge om kontingentfritagelse hvis du opfylder kravene for et studiemedlemskab.

Klik her for søge om kontingentfritagelse som studerende (kræver NemID). Din statusændring vil få effekt fra den dag, vi modtager din ansøgning om kontingentfritagelse, dog tidligst, fra den dag du er startet på din uddannelse.