Ledige vil beholde digitale møder – også efter corona

Under coronakrisen har ledige kunnet mødes telefonisk og online med deres a-kasse. En af dem er Gitte Kokholm, der sparer 4 timer og 200 kr. på ikke at skulle møde op i a-kassen. Og hun er ikke alene. Tre ud fire ledige gerne vil fortsætte med de digitale møder. Det viser ny undersøgelse fra CA a-kasse.

Coronakrisen skaber nye behov. Når a-kasserne kontrollerer de lediges jobsøgning, skal det normalt foregå ved samtaler i a-kassen. Men under coronakrisen har myndighederne givet tilladelse til, at samtalerne foregår telefonisk eller online for at begrænse smittefaren.

Den mulighed forsvinder ved udgangen af 2020. Men hvis det står til CA’s ledige medlemmer og CA’s direktør, bør beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard give a-kasserne mulighed for at fortsætte med de digitale møder.

En ny undersøgelse blandt 957 ledige, som CA Karrierepartner og a-kasse har foretaget i november 2020, viser, at 74% af de ledige helst vil deltage i telefonmøder eller videomøder, mens kun 20% foretrækker at komme til de personlige samtaler i a-kassen.

Telefonmøder fungerer bedst

Tilfredsheden med samtalerne er høj i CA a-kasse. Blandt de, der har prøvet telefonmøder, mener 91% at de fungerer godt eller meget godt. Det gælder for 89% ved de personlige møder og 83% ved videomøder.

Målt på en skala fra 1-5 ligger telefonmøder på 4,5, personlige møder på 4,3 og videomøder på 4,2. Når video-møder ligger lidt lavere, skyldes det typisk at teknikken nemmere kan drille ved disse møder.

Der er en massiv opbakning blandt de ledige om, at fortsætte med flere forskellige samtaleformer. Hele 94% ønsker nemlig at udvide reglerne, så der også i fremtiden er mulighed for telefonsamtaler og online møder.

Gitte er voksen nok til selv at vælge

DecorativeGitte Kokholm er en af de ledige, der foretrækker telefonsamtaler med a-kassen. Hun bor i Skive 100 kilometer fra CA’s regionskontor i Aarhus.

”Jeg har fået lige så god sparring og rådgivning per telefon, som når jeg har været til møder. Men i stedet for at bruge 4 timer på kørsel, parkering og møde, er det hele klaret på 20 minutter. Det giver mere tid til jobsøgningen, og så sparer jeg også 200 kr. til benzin og parkering”, siger Gitte Kokholm.

"En rådighedssamtale er ikke så kompliceret. Karriererådgiveren vurderer om dine ansøgninger er ok, og de giver lidt sparring på min jobsøgning. Det kan lige så godt klares over telefonen"

Men for Gitte Kokholm er muligheden for selv at vælge samtaleformen det vigtigste. 

”For mig fungerer det fint med telefonmøder, andre vil måske helst mødes ansigt til ansigt. Men det skal afgøres af den enkeltes behov. Det kan voksne mennesker godt selv finde ud af”, siger Gitte Kokholm.

Lær af erfaringerne 

I CA vil adm. direktør Christian Sørbye Friis gerne fortsætte med telefon- og onlinesamtaler, når coronakrisen er overstået.   

”De digitale samtaler startede som en nødforanstaltning for at begrænse smittefaren, men de fungerer så godt, at de fleste ledige helst vil fortsætte med dem. Det giver ikke mening at gå tilbage til den gamle ordning, hvor alle samtaler pinedød skulle foregå i a-kassen”, siger Christian Sørbye Friis. 

Derfor har han skrevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med en opfordring til, at gøre muligheden for telefon- og online-samtaler permanent - også efter Corona. .  

”Omfavn de nye digitale muligheder. Lær af vores gode erfaringer. Giv de ledige og a-kasserne mulighed for at vælge de samtaleformer, der passer bedst i den konkrete situation. Det giver bedre samtaler og mere motiverede ledige”, siger Christian Sørbye Friis.

Om CA Karrierepartner og a-kasse

CA er karrierepartner og a-kasse med mere end 67.000 medlemmer.  Mange af CA’s medlemmer arbejder i erhvervslivet og mange er højtuddannede. Men der er også en del medlemmer, som arbejder andre steder og har andre uddannelser. Fælles for mange af vores medlemmer er til gengæld, at de har et mindset, hvor udvikling er fundamentet og drivkraften. De vil noget mere. De vil udvikle sig. Nogle vil videre på karrierestigen. Andre går andre og nye karriereveje eller søger balance mellem arbejde, fritid og familie. Og det er på den rejse, at CA er en rådgiver, en partner, en allieret. Vi er sammen om din udvikling og tryghed

DecorativeUndersøgelsen 

957 ledige medlemmer af CA har deltaget i undersøgelsen. Den er udsendt til 2.400, hvilket giver en svarprocent på 40%.

Se hele undersøgelsen Lediges møder med CA