Mens du er ledig

Krav og begrænsninger

Pligt til rådighed og jobsøgning

Som ledig skal du være aktivt arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har også pligt til at deltage i en række møder i a-kasse og jobcenter.

Aktivering, løntilskud og virksomhedspraktik

Når du har været ledig en tid, har du ret og pligt til aktivering. Det kan være uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Fradrag i dagpenge

Når du er ledig, sker der fradrag i dagpengene for arbejde, indtægter, ferie, sygdom m.m.

Muligheder

Deltidsarbejde og supplerende dagpenge

Hvis du har deltidsarbejde eller i en kortere periode, mens du er ledig har du mulighed for at få supplerende dagpenge.

Frivilligt ulønnet arbejde

Arbejde medfører fradrag i dagpengene – uanset om du får løn for det eller ej. Du kan dog udføre nogle typer frivilligt arbejde uden fradrag i dagpenge. 

Selvstændig virksomhed

Du kan få supplerende dagpenge, mens du driver selvstændig virksomhed, hvis det er bibeskæftigelse, som altid kan lægges uden for normal arbejdstid.

Uddannelse

Mens du er ledig, kan du i et begrænset omfang deltage i kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

Jobsøgning i udlandet

Ophold i Danmark er en betingelse for at få dagpenge. Men under visse betingelser kan du modtage dagpenge, mens du har ophold i udlandet.

 

 

Andre forhold under ledighed

Sygdom

Hvis du bliver syg, kan du ikke få dagpenge, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. I stedet kan du få sygedagpenge fra kommunen.

Barsel

Når du bliver forælder, har du ret til barselsorlov

 

 

 

 

FAQ

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om ledighed.

Lønmodtager og ledig

Nyuddannet og ledig

Mens du får dagpenge