Ny Midlertidig Arbejdsfordeling: Højere dagpengesats og adgang for ikke-forsikrede.

10. september 2020

Ny corona-hjælpepakke giver virksomhederne mulighed at gennemføre tvungen arbejdsfordeling, hvor de ansatte sættes ned i tid i en periode. Til gengæld kan de ansatte få højere dagpengesats under arbejdsfordeling og personer, der pt ikke er medlem af en a-kasse, kan få dagpenge under en arbejdsfordeling.

Folketinget har den 10. september 2020 vedtaget en ny lov om Midlertidig Arbejdsfordeling, der skal hjælpe de virksomheder og lønmodtagere, der er presset af coronakrisen og som ikke længere kan få lønkompensation. Der er tale om en såkaldt ”Ny Midlertidig Arbejdsfordeling”, der giver virksomhederne mulighed for, at sætte de ansatte ned i tid og løn i en periode, hvor de til gengæld kan få en forhøjet dagpengesats under arbejdsfordelingen.  

Ordningen gælder indtil videre frem til 31. december 2021. 

Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder alle lønmodtagere på det private arbejdsmarked.

Kan arbejdsfordeling indføres uden aftale med dig?

Ja. Normalt kræver en arbejdsfordelingsordning, at muligheden for en sådan er aftalt i en kollektiv overenskomst eller, at der indgås en individuel aftale med medarbejderne i den afdeling eller enhed, som skal være omfattet.

Men hvis det er en Ny Midlertidig Arbejdsfordeling, har arbejdsgiveren mulighed for ensidigt at gennemføre en arbejdsfordeling, hvis der er en faglig grund til det.

Der skal dog gives mindst en hverdags varsel, hvorefter den ansatte kan meddele, om vedkommmende ønsker at deltage i arbejdsfordelingen. Hvis den ansatte afslår dette, kan arbejdsgiveren afskedige vedkommende.  

Hvem godkender en Ny Midlertidig Arbejdsfordeling?

Det er det lokale Jobcenter, der godkender en Ny Midlertidig Arbejdsfordeling. 

Højere dagpengesats i den midlertidige arbejdsfordelingsordning

Dagpengesatsen fastsættes ud fra de almindelige betingelser for beregning af dagpengesats, som normalt svarer til 90% af indtægten. Den normale maksimale dagpengesats forhøjes dog til 143,50 kroner i timen for personer, der er i ordningen.

For en fuldtidsledig svarer det til 23.000 kroner om måneden, hvor den maksimale dagpengesats ellers kun giver 19.083 kroner om måneden.

Du skal dog være opmærksom på, at fordi dagpengesatsen beregnes ud fra 90% af din indtægt, skal du have haft en gennemsnitlig månedsindtægt på mindst 27.779 kroner, hvis du skal være berettiget til den maksimale forhøjede dagpengesats, der svarer til 23.000 kroner om måneden.

Opfylder du ikke betingelserne for at få beregnet en dagpengesats - fordi du slet ikke har været indkomst i beregningsperioden, dvs. i de sidste tre år - får du i stedet udbetalt dagpenge med en sats, der giver 13.158 kroner om måneden som fuldtidsledig.

Perioden med arbejdsfordeling bruger ikke af din dagpengeret

Den periode, hvor du er i arbejdsfordeling forbruger ikke af din ret til 2 års dagpenge. Den forbruger heller ikke af din ret til op til 30 uger med supplerende dagpenge.

Skal du søge arbejde og stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

Du skal være tilmeldt Jobcentret og have uploadet et søgbart og fyldestgørende CV på jobnet.dk.

Jobcentret kan formidle dig arbejde, men du har ikke selv pligt til at søge andet arbejde under din arbejdsfordeling. Du skal heller ikke indkaldes til samtaler hos CA og jobcentret.  

Du skal dog have boæl og ophold i Danmark - og hvis du ikke er EU- eller EØS-borger, ska du desuden have en generel arbejdstilladelse.

Kan der ske fradrag i dine dagpenge, mens du er i arbejdsfordeling?

Ja, det kan der godt. Hvis du har andet arbejde eller bibeskæftigelse udover det  antal timer, som du arbejder i henhold til den Ny Midlertidige Arbejdsfordeling - vil der ske fradrag i dagpengene. Det gælder også, hvis du får udbetalt honorar for noget.  Du kan læse mere om fradrag i dagpenge her

Arbejdsgiveren skal betale op til 3 g-dage pr. måned

Arbejdsgiveren skal betale et bidrag per medarbejder, der er en del af ordningen. Bidraget svarer til samme beløb som for tre godtgørelsesdage - såkaldte G-dage.

Arbejdsgiveren udbetaler G-dage til medarbejderen, der ikke skal modtage dagpenge de dage. Forskel på satserne mellem dagpenge og G-dage betales af statskassen

Eksisterende arbejdsfordelingsordninger kan skifte til den nye midlertidige ordning

Virksomheder, der pr. 31. august 2020 har en igangværende arbejdsfordeling efter den eksisterende ordning, kan overgå til den nye midlertidige ordning inden udgangen af september 2020 og få en G-dagsrabat, så de kun skal betale 2 G-dage pr. måned. .

Det kan være en stor fordel for medarbejderne, at skifte til den nye midlertidige arbejdsfordeling, fordi de får en højere dagpengesats, ikke forbruger af deres dagpengeret og ikke har pligt til at søge andet arbejde, m ens de får dagpenge. 

På de eksisterende arbejdsfordelingsordninger, kan medarbejderne nemlig kun kan få den almindelige maksimale dagpengesats på 19.083 kr., hvis man er fuldtidsledig. Og hvor deltagerne i ordningen forbruger af deres ret til dagpenge og supplerende dagpenge.

Ikke-forsikrede personer får adgang til arbejdsfordeling og supplerende dagpenge

Lønmodtagere, som ikke allerede er medlemmer at en a-kasse, får mulighed for at melde sig ind i en a-kasse og blive omfattet af en arbejdsfordelingsordning.

Det kræver dog, at de indbetaler 3 måneders medlemskontingent for hver måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning.

Det dækker 2 måneders bagudrettet medlemskab pr. måned, samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling.

Det betyder, at hvis man fx skal være omfattet af arbejdsfordeling i 3 måneder, skal man indbetale 9 måneders kontingent til a-kassen

Se aftalen om Ny Midlertidig Arbejdsfordeling

Se den vedtagne lov om Ny Midlertidig Arbejdsfordeling