Økonomisk Forening (ØF)

Økonomisk Forening er en forening bestående af økonomistuderende og medarbejdere ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Institut for Økonomi varetager cand.oecon.-, cand.soc.- og public.policy-uddannelsen, der giver indsigt i såvel driftsøkonomi som nationaløkonomi.

Økonomisk Forening er en ikke-politisk og selvstændig forening, der har til formål at danne basis for sociale og faglige arrangementer for de studerende på Institut for Økonomi. Økonomisk Forenings faglige arrangementer har til hensigt at give medlemmerne mulighed for at supplere deres teoretiske viden med praktiske og økonomiske problemstillinger fra ”den virkelige verden”. Dette gøres ved at afholde faglige seminarer, kurser, besøg privatevirksomheder og offentlige instituttioner, studieture til ind- og udland m.v..

Læs mere om Økonomisk Forening: www.oekonomiskforening.dk

Følg Økonomisk Forening på Facebook

 

Kontakt

Formand: Bjarne Vestergaard Nielsen

e-mail: formand@oekonomiskforening.dk