Research inden lønforhandling

Den første nøgle til en ordentlig løn som nyuddannet ligger i research og forberedelse. Der er ingen vej udenom. 

Heldigvis har CA's Karrierekonsulent Anette M. Pierce fire konkrete tips til, hvordan du griber det an.

Brug lønstatistikker

Kig i mere end én lønstatistik. Tjek fx Danmarks Statistik, Jobindex, CA Løntjek og/eller hvis du er medlem af en fagforening. Lønstatistikkerne vil typisk give dig et interval, som lønnen kan ligge inden for.

Brug de forskellige faktorer fra din research til at identificere, hvor i spændet du bør ligge.

Tjek krav og kompleksitet

Sæt dig godt ind i hvad jobbet kræver. Læs grundigt på jobopslaget og prøv at vurdere kompleksiteten i jobbet og opgaverne. Hvordan lyder fordelingen mellem at assistere vs. have ansvar for? Hvilken uddannelse kræver de til jobbet? (Bachelor eller Master)

Det fortæller dig alt sammen noget om kompleksiteten i jobbet og kan være med til at give dig pejling på det forventede lønniveau i det spænd, statistikkerne giver dig.

Netværk

Spørg dine venner hvilken løn de startede på. Spørg andre som arbejder indenfor samme fagområde/branche. Du kan også spørge dine forældres venner og dine venners forældre. Brug dem som sensetjek: Jeg forestiller mig xx-tusind kroner i løn. Hvor tror du, de starter hos jer? Men du skal også være forberedt på, at mange faktisk ikke ved det og derfor ikke kan give dig et svar. Det må du respektere og lade være med at presse dem, så du undgår ukvalificerede gæt.

Brancheforskelle

Tag højde for forskelle mellem brancher. Det er en typisk tendens, at lønningerne generelt er lavere fx i detailbranchen end indenfor finans.

Læs også om den næste nøgle til en ordentlig løn som nyuddannet Kend dit absolutte minimum

Opret gratis dit personlig CA Løntjek