SMV'er ikke forberedt på græsk krise

1. juli 2015 - af Anders Lau, kommunikationschef i FSR - danske revisorer

Mens truslen for en græsk statsbankerot tager til, vurderer otte ud af 10 revisorer, at de mindre virksomheder ikke har nogen handlingsplan for at imødegå konsekvenserne af en eskalerende krise i EU. Det viser en ny analyse fra FSR – danske revisorer.

Otte ud af 10 revisorer vurderer, at risikoen for stramninger i adgangen til kredit her og nu er den største trussel for mindre virksomheder.

”Selvom de danske virksomheder er økonomisk mere robuste i dag end tidligere, så er Grækenland-krisen et godt eksempel på, at vi fortsat kan blive ramt på forretningen. Især hvis den nuværende græske krise spreder sig og medfører, at bankmarkedet fryser til. Det vil især begrænse de mindre virksomheders adgang til finansiering, og en stramning i adgangen til kredit, vurderer revisorerne, er den største trussel for de mindre virksomheder,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Ingen planer for eskalerende EU-krise

Skulle krisen i Grækenland accelerere, så er det kun en lille del af de mindre danske virksomheder, der ligger inde med planer for, hvordan de skal håndtere den situation.

Otte ud af 10 revisorer vurderer, at deres mindre virksomhedskunder ikke har en plan for, hvordan de skal agere i tilfælde af, at EU-krisen eskalerer.

”Mange mindre danske virksomheder ikke har konkrete handlinger på tegnebrættet for fx at undgå negative konsekvenser fra krisen i EU. Men det giver god mening som virksomhedsejer at tænke igennem, hvad jeg skal gøre fx i forhold til kassekreditten og den langsigtede finansiering, fordi det ikke kan udelukkes, at Grækenlands problemer i et eller andet omfang skvulper over på også de danske virksomheder,” siger Tom Vile Jensen.  

Han vurderer, at en af de overvejelser, en virksomhed kan gøre sig, er at have mere end én bank. Og gennemgå vilkårene for kassekredit og den langfristede finansiering med sin bank, så man har råderum, hvis likviditeten skulle stramme til.

Udover risikoen for at adgangen til kredit strammer til, vurderer revisorerne, at også mangel på kvalificeret arbejdskraft og faldende priser udgør aktuelle trusler for virksomhederne.

På trods af at mange virksomheder ikke har konkrete planer for, hvordan de skal håndtere de aktuelle trusler, er virksomhederne alligevel bedre rustet til en krise end tidligere. To ud af tre revisorer vurderer således, at deres SMV-kundevirksomheder er bedre rustet til at imødegå en økonomisk krise i dag end for 3 år siden.