swipegesture

AI vs AI: Hvad kan vi lære af bots, der spiller StarCraft 2?

AI bots, der spiller sammen og udfordrer hinanden, kan bruges til at simulere eller optimere forskellige scenarier eller problemer. Hvordan vil det påvirke vores forståelse af strategi, kreativitet og etik?

Artikel
af Niclas Randgaard

StarCraft 2 er et populært computerspil om galaktisk krigsførelse udviklet af Blizzard Entertainment. Spillet har en aktiv e-sports scene med mange turneringer.

Noget nyt er dog en turnering kaldet 'ESChamp ProBots AI Arena Showcase' arrangeret af ESChamp, en organisation, der fremmer e-sport og gaming. Deltagerne ved denne turnering består udelukkende af AI bots.
 

AI bots er programmer, der kan spille spillet uden menneskelig indblanding. De bruger algoritmer og maskinlæring til at træffe beslutninger og tilpasse sig situationer.

Formålet med turneringen var at vise, hvad AI bots kan gøre i StarCraft 2, og hvordan de kan udfordre menneskelige spillere.
 

Turneringen rejser nogle interessante spørgsmål om fremtiden for AI vs AI. Vil vi se mere af denne type konkurrence på andre områder? Hvad kan vi lære af AI bots, der spiller mod hinanden? Hvordan vil det påvirke vores forståelse af strategi, kreativitet og etik? 

AI vs AI på andre områder 

StarCraft 2 er ikke det eneste område, hvor AI vs AI finder sted. Der er mange andre eksempler på, hvordan AI kan bruges til at simulere eller optimere forskellige scenarier eller problemer. 

For eksempel kan AI vs AI bruges til at teste og forbedre sikkerheden i selvkørende biler.

Selvkørende biler bruger AI til at træffe beslutninger i realtid baseret på data fra deres sensorer.

Hvis en selvkørende bil fx opdager en fodgænger, der krydser vejen, vil den bruge AI til at bestemme om det er den bedste handling at bremse eller vige udenom.

Men hvad sker der, når AI vs AI bruges til at teste og forbedre sikkerheden i selvkørende biler?

Ved at lade to AI systemer konkurrere mod hinanden i en virtuel verden, kan man opdage og rette fejl eller svagheder i systemerne.

For eksempel kan en AI forsøge at forårsage ulykker eller udfordre den anden AI, mens den anden AI forsøger at undgå ulykker eller overholde reglerne. Det er blandt andet beskrevet i dette MIT Technology Review.

Et andet eksempel er at bruge AI vs AI til at generere eller analysere data.

Data er en vigtig ressource for mange AI applikationer, men det kan være svært eller dyrt at indsamle eller opnå nok data af høj kvalitet.

Men hvad sker der, når AI vs AI bruges til at generere eller analysere data?

Ved at lade en AI skabe falske eller syntetiske data, og en anden AI forsøge at skelne dem fra ægte data, kan man øge kvaliteten og mangfoldigheden af dataene.

For eksempel kan en AI generere falske billeder eller tekster, mens den anden AI forsøger at opdage dem som falske. Dette kan forbedre både den genererende og den detekterende AI’s evner. 

Hvad kan vi lære af AI vs AI? 

AI vs AI kan have mange fordele, men også nogle ulemper eller risici. Nogle af de ting, vi kan lære af AI vs AI, er: 

AI vs AI kan være en kilde til inspiration og læring

Ved at observere, hvordan AI bots spiller mod hinanden i StarCraft 2 eller andre spil, kan vi få indsigt i nye strategier og teknikker.

Vi kan også lære af de fejl eller mangler, som AI bots har, og forsøge at undgå dem. For eksempel kan vi se, hvordan AI bots bruger forskellige former for læring, som fx reinforcement, monitoring, eller unsupervised.

Vi kan også se, hvordan AI bots bruger forskellige former for sprog, som fx naturlig, symbolsk eller formel.
 

AI vs AI kan være en måde at teste og forbedre vores egne evner 

Ved at udfordre os selv til at spille mod eller med AI bots i StarCraft 2 eller andre spil, kan vi øve vores færdigheder, reaktioner eller beslutninger.

Vi kan også få feedback eller råd fra AI bots om, hvordan vi kan gøre det bedre. For eksempel kan vi se, hvordan AI bots bruger forskellige former for ræsonnement, såsom induktivt, deduktivt eller abduktivt.

Vi kan også se, hvordan AI bots bruger forskellige former for problemløsning, såsom søgning, planlægning eller optimering. 

AI vs AI kan være en mulighed for samarbejde og dialog 

Ved at anerkende, at AI bots er intelligente agenter med egne mål og præferencer, kan vi forsøge at forstå dem bedre og finde måder at arbejde sammen med dem på.

Vi kan også kommunikere med dem om vores værdier, normer eller etik.

For eksempel kan vi se, hvordan AI bots bruger forskellige former for perception, som fx syn, lyd eller berøring.

Vi kan også se, hvordan AI bots bruger forskellige former for hukommelse

Hvordan vil det påvirke vores forståelse af strategi, kreativitet og etik? 

AI vs AI kan også have nogle konsekvenser for vores forståelse af strategi, kreativitet og etik. Nogle af de spørgsmål, vi kan stille os selv, er: 

Hvad er strategi i en verden med AI?

Strategi handler om at planlægge og udføre handlinger for at opnå et mål.

Men hvad sker der, når AI bots kan planlægge og handle hurtigere, bedre eller anderledes end os? Hvordan kan vi tilpasse os eller forudsige deres strategier? Hvordan kan vi finde vores egen rolle eller fordel i en verden med AI? 

Hvad er kreativitet i en verden med AI?

Kreativitet handler om at skabe eller opdage noget nyt eller originalt. Når mennesker er kreative og opfinder noget nyt er det dog sjældent (eller aldrig) helt nyt.

Vi har det med at sammensætte noget vi allerede kender til på nye måder. Ofte vil opfindelser også opstå simultant. Et godt eksempel her er Elisha Grays patentansøgning vedrørende telefonen blot få timer efter Alexander Bells enslydende ansøgning.

Hvis du nu sidder og tænker, at du sagtens kan finde på noget helt nyt, så prøv engang bare at forestille dig en ny original farve.

Så hvad sker der, når AI kan skabe eller opdage nye sammensætninger, hurtigere eller anderledes end os? Hvordan kan vi værdsætte eller kritisere deres kreationer eller opdagelser? Hvordan kan vi bevare eller udvikle vores egen kreativitet i en verden med AI?  

Hvad er etik i en verden med AI?

Etik handler om at vurdere eller begrunde, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt.

Men hvad sker der, når AI bots har forskellige eller modstridende værdier, normer eller interesser end os?

Hvordan kan vi respektere eller regulere deres handlinger eller konsekvenser? Hvordan kan vi sikre eller forbedre vores egen etik i en verden med AI?

Tag de førnævnte selvkørende biler som eksempel.

Forestil dog et scenarie hvor en selvkørende bil kører på en motorvej og bilen foran bremser meget pludseligt.

Den selvkørende bil har viden om, at bilen foran har en hel familie som passagerer og et sammenstød ikke blot, med høj sandsynlighed, vil dræbe både familien og passageren i den selvkørende bil.

Den selvkørende bil kan nå at undvige over i en anden vejbane, men her kører en motorcykel - Den undvigende manøvre vil uden tvivl dræbe motorcyklisten.

Dette er på sin vis en version af det kendte tankeeksperiment, The Trolly Problem.

Hvad skal den selvkørende bil gøre?

Hvis den ”beslutter” at undvige og derfor aktivt være skyld i et dødsfald (for at undgå flere dødsfald), hvem er så skyldig?

Er det ejeren af bilen, der startede autopiloten? Er det producenten af bilen? Er det programmøren der udviklede og implementerede autopiloten?

Selv hvis du finder det åbenlyst, at det rigtige at gøre er at mindske antallet af dræbte, åbner yderligere parametre adskillige nye spørgsmål.

Hvad hvis der ”kun” er en 50% risiko for dødsfald ved sammenstød? Hvad hvis motorcyklisten er dødeligt syg, og ”kun” har en håndfuld år tilbage at leve?

Her antages det, at AI’en i den selvkørende bil har adgang til disse informationer og udregninger.

Etik har altid været en svær størrelse at arbejde med, og introduktionen af AI i vores samfund vil sandsynligvis tvinge os til at tage konkret stilling til scenarier, som før blot har været tankeeksperimenter. 

Konklusion 

‘ESChamp ProBots AI Arena Showcase’ var en turnering for AI bots, der spillede StarCraft 2.

Turneringen var en måde at vise, hvad AI bots kan gøre i et komplekst og udfordrende spil.

Turneringen rejste også nogle interessante spørgsmål om fremtiden for AI på andre områder.

Vi kan lære meget af AI, men vi skal også være opmærksomme på de mulige konsekvenser for vores forståelse af strategi, kreativitet og etik.