swipegesture

Barsel - ikke en hindring, men en win-win

Der er plads til masser af faglig udvikling og inspiration, når man er på barsel – hvis man vil. Endda med baby på armen. Barsel i 2023 ligner slet ikke den barsel, din mor var på. Det har Gitte Berle haft stor glæde af.

Artikel
af Lane Markholdt-Hansen

Engang var barsel lig med bleer, babysvømning, sovetider og hygge-latte på en babyvenlig cafe.  Sådan er det ikke længere – mange steder i hvert fald.

At stifte familie og få et nyt familiemedlem, kan kickstarte tanker om, hvordan man vil leve sit liv, herunder værdier, jobsituation, work/life-balance, arbejdsdeling mm.

Der sker med andre ord noget med en, når man er blevet mor eller far og er på barselsorlov. Man gennemgår en stor livsomvæltning, og samtidig er det ofte første gang, at man får et længere afbræk i sit arbejdsliv.

Livsomvæltning sætter tanker i gang

Anne Sophie Sehested Münster er stifter af og CEO i barselsnetværket Inspired Beyond Babies, der er et fællesskab for barslende, hvor de kan møde andre på barsel og få ny faglig inspiration samtidig med at baby er velkommen - et supplement til babysvømning, rytmik og andre barselsaktiviteter, der udelukkende er rettet mod baby.

”Barsel er en periode, hvor man har god tid til at tænke over, hvad der er vigtigt for en og det er samtidig en periode, hvor ens værdier kan ændre sig, fordi man er igennem en stor livsomvæltning,” fortæller Anne Sophie Sehested Münster.

Mange oplever også, at de savner faglig stimulans og inspiration, mens de er væk fra arbejdsmarkedet, og flere føler sig ensomme og ekskluderede på orloven:

”Overgangen fra et aktivt arbejdsliv med masser af kontakt til andre mennesker og løbende udvikling og læring kan stå i skarp kontrast til at være derhjemme, ofte alene, og tage vare på et lille barn,” siger Anne Sophie Sehested Münster.

En rolig baby gav Gitte mulighed for inspiration

Et af de CA-medlemmer, der flere gange har haft glæde af Inspired Beyond Babies tilbud, er Gitte Berle, der er uddannet psykolog og ansat ved Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med stress- og depressionsindsatsen.

Gitte Berle fødte for et par måneder siden sit tredje barn og er nu på barsel, hvor hun ser frem til at bruge Inspired Beyond Babies’ tilbud til barslende for anden gang.

På hendes første barsel var det ifølge Gitte Berle ikke en mulighed at tage tid ud ”til sig selv”.

”Mit første barn græd meget og havde svært ved at sove. Det havde ikke været godt for mig,” fortæller Gitte Berle.

Gittes andet barn var mere rolig og tilpas, så det passede fint at få nogle andre input udefra, og hun meldte sig derfor ind i Inspired Beyond Babies.

På barslen med mit andet barn så jeg en god mulighed i at netværke gennem Inspired Beyond Babies. Og så syntes jeg, at det var fedt at komme på virksomhedsbesøg og møde nye mennesker,” siger Gitte Berle.

”En rigtig luksusfølelse”

Gennem Inspired Beoynd Babies fik hun blandt andet faglige input hos Implement, Danish Commodities og IBM om emner som bæredygtig business og marketing.

Det lagde også grunden til et nyt netværk: 

”Jeg følte, at vi fik et godt netværk og lærte hinanden at kende. Gode relationer opstod, og jeg er connectet med mange af dem på LinkedIn i dag,” siger Gitte Berle.

Hun nød at komme afsted med den lille til foredrag og virksomhedsbesøg.

”Det var virkeligt lækkert at få kaffe og croissanter, en lækker goodiebag og det med at sidde med andre ligesindede og møde nogle helt andre typer end jeg normalt vil møde. For mig var det virkeligt en luksus,” siger Gitte Berle.

Nu er tredje barn kommet til og Gitte Berle er igen klar på at udvide sin horisont under barslen med den lille ny:

”Jeg ser især frem til at deltage i nogle foredrag og gjorde det allerede i ugerne inden jeg fødte. Og så den der luksusfølelse af at komme lidt ud og møde andre. For mig er det vigtigt, at der både er plads til baby og spændende input. Det kan være stressende, hvis det ikke passer med baby,” siger Gitte Berle.

Virksomhederne skal skabe de rette rammer

I en undersøgelse fra Inspired Beyond Babies i 2021 svarer knap 23%, at de har skiftet job i forbindelse med barselsorlov. Blandt resten svarer 7 ud af 10, at de har overvejet at gøre det.

42% har overvejet at skifte job, fordi udviklingsmulighederne i virksomheden ikke er tilstrækkelige i forhold til deres karrieremæssige ambitioner. 41% peger også på, at de føler, at de ikke udlever deres potentiale i virksomheden godt nok.

”Det handler altså langt fra kun om mulighed for deltid eller et ændret ambitionsniveau hos de nye forældre – det handler om virksomhedernes evne til at skabe de rammer og muligheder, der skal til for, at medarbejderne har lyst til at blive,” siger Anne Sophie Sehested Münster.

Det betaler sig at investere i talent

Hos Inspired Beyond Babies oplever man en meget positiv udvikling i virksomhederne, der i kølvandet på loven om den øremærkede barsel, har forbedret deres barselsvilkår markant for både mødre, fædre og medforældre.

”Vi oplever flere virksomheder, der lancerer familielivs- og forældrepakker, der blandt andet betyder mere løn under barsel til far og medforældre, tilbagevenden på deltid til fuld løn efter orlov, sænkede anciennitetskrav til at opnå barsel eller flere barnets sygedage. Alt sammen som led i at fastholde og tiltrække fremtidens talenter,”” fortæller Anne Sophie Sehested Münster.

Hun glæder sig over, at flere og flere imødekommer medarbejdere på barselsorlov og får gjort barselsorlov til en win-win fremover en hindring:

”Virksomhederne skal investere i deres medarbejdere på orlov ved at sørge for en god dialog og forventningsafstemning før, under og efter orlov, tilbyde dem udviklingsmuligheder under orloven og sørge for en god onboarding, når de kommer retur. På den måde sender de et signal om, at barsel ikke er hindring for karrieren hos dem,” siger Anne Sophie Sehested Münster.

5 gode råd til dig, der er på vej på barsel

1. Tag initiativ til at skræddersy din egen barsel

Tag ansvar og gå til din nærmeste leder og fortæl om dine ønsker. Sandsynligheden for, at de bliver mødt er ret stor.

2. Lav en plan for, hvordan dine arbejdsopgaver skal overdrages

Kom selv med forslag til, hvilke af dine opgaver, der skal afsluttes, hvilke der skal overdrages, og hvilke, der kan vente, til du er retur

3. Overvej i hvilken grad du ønsker at være involveret i arbejdspladsen under din barsel

Tænk over frekvensen af kontakt og indholdet, og om det skal foregå telefonisk eller over mail.

4. Indkald din leder til møde, hvor du præsenterer dine ønsker

Invitér din leder til et møde, hvor du præsenterer punkterne ovenfor - det vil stensikkert blive værdsat!

5. Find på et godt autosvar til din mail

Fx: ”Tak for din mail. Jeg er på mit livs største projektlederuddannelse – barselsorlov med barn nummer to inden for halvandet år.”

Læs mere i Din ultimative barselsguide 2022 fra Inspired Boyond Babies

Inspired Beyond Babies

Inspired Beyond Babies (IBB) er et barselsnetværk for mænd og kvinder, der gerne vil blive fagligt stimuleret og inspireret under deres barsel.

Edit Buttons