swipegesture

Få en flyvende start i det nye job – de 100 første dage i jobbet

Du har selv rigtig stor indflydelse på hvordan dine omgivelser opfatter dig og hvordan de første måneder i dit nye job forløber.

Artikel 6 Min.
af Mikael Ravnkilde Møller

Gennem mit virke som karriererådgiver, HR Business Partner og rekrutteringsspecialist har jeg haft fornøjelsen at følge og samarbejde med en lang række dygtige faglige specialister og ledere. Det er helt tydeligt for mig, at overblik og en klar køreplan er afgørende for at opnå en flyvende start i jobbet. 

Hvordan gør man så det? Ja, det starter allerede under ansættelsen, hvor du sætter dig godt ind i forventninger og succeskriterier.

Ud fra det kan du konkludere, hvilken version af dig selv, der vil være mest optimal (operativ, analytisk, strategisk, kommunikerende, planlæggende, opfølgende, inddragende mv.) i forhold til de vigtige interessenter omkring jobbet, du skal tiltræde.

På baggrund af den konklusion kan du finde svar på, og også spørge andre til råds om, hvordan du bedst skaber det indtryk.

Dine omgivelser dømmer dig før du starter 

Så snart kontrakten er skrevet under, kan du begynde at optimere og strømline din LinkedIn-profil til at matche den rolle, de opgaver og det ansvar, du tiltræder. Nu er du ikke jobsøgende mere, og alene det bør få betydning for din formidling.

Vent dog med at skrive det nye job ind, til du er sikker på, det er kommunikeret ud i den nye organisation, eller du er startet.

Dine nye kolleger og samarbejdspartnere vil naturligvis tjekke dig ud, så snart de hører om din tiltræden, så her er en gylden mulighed for at skabe et fint og ikke mindst relevant First impression.

Pas på hvad du siger 

I starten vil du skulle fortælle om din tidligere ansættelse eller den uddannelse, du har afsluttet, og det smitter af på omgivelsernes indtryk af dig, hvis du tegner et billede af en uorganiseret uddannelse eller uinspirerende ledere osv.

Sørg derfor for at beskrive det på en positiv måde, som understøtter din ønskede profil. Eksempler på det kunne være ’En virksomhed med ambitioner og højt fagligt niveau’ eller ’Uddannelsen gav et dybdegående kendskab og gode analyseværktøjer’.

Og skulle du komme ud for at skulle forklare hvorfor du er skiftet – så sørg for at pege på en årsag som ikke anklager – ’Den første uddannelse var meget teoretisk’ eller ’Virksomheden var i meget hård konkurrence’ eller tilsvarende.

Forsøg at spørge ind til dine kollegers interesser og afkod dem i forhold til faglige interesseområder og fx om deres fokus er samarbejde, faglig udvikling, komme hurtigt i mål, skabe kvalitet osv.

Tid er en knap faktor for de fleste, men det er ofte fornuftigt, særligt som ny, at henvise til deres præference når man argumenterer, i stedet for stolt at henvise til, at sådan gjorde I på din tidligere arbejdsplads.

Vær åben for overraskelser 

Vær opmærksom på at de færreste virksomheder beskriver deres udfordring i jobopslag, og tidligere problemer og interessekonflikter omkring jobbet kan også være undertrykt i forbindelse med samtalerne.

Der kan heldigvis også vise sig positive muligheder, ligesom der kan være sket ting af betydning fra man besluttede at ansætte, både i jobbet og hos dine nærmeste interessenter.

Sørg derfor for at spørge ret præcist ind til jeres samarbejdes snitflader og ønsker og prioriteringer fra deres side.

Forsøg så vidt muligt at undgå at komme med meget konkrete og bombastiske meldinger på, hvad du vil gøre, men henvis til det mere overordnede – at jeres samarbejde har høj prioritering, og at det er noget af det, du vil dykke ned i og arbejde videre med.

Skab overblik hos dig selv - og dine omgivelser 

Sørg for at samle informationer og forventninger, udfordringer og ambitioner på en overskuelig måde. Hvad er omgivelsernes forventninger?

Kom med dit bud på prioritering og få det clearet med din chef. Dette gøres mest elegant i lidt mindre bidder men ikke for små, det vil ikke fungere i praksis og kan skabe irritation.

Jeg kan varmt anbefale at lave et Interessent-skema, så du kan få overblik og på den måde skabe en mere tydelig forventningsafstemning.

Du kan med fordel vise det til din chef og få hans/hendes billede af det, du er kommet frem til, før du vender retur med et mere specifikt budskab på, hvad de kan forvente i den kommende periode, i en rangordnet rækkefølge.

Vær realistisk ja endda lidt konservativ i dine udmeldinger og tænk uforudsete ting og buffere ind, evt. uden at vise det.

Tal om sikkerhed og præcision, og jo mere hektisk og dynamisk omgivelserne er, jo mere er der brug for enkelhed og visuelt overblik – om det så bare er en uge ad gangen, men forsøg at planlæg lidt længere. 

Behov og bevis 

Gradvist vil du få afdækket dine omgivelsers ønsker, men det betyder ikke, at de kan få alt med det samme.

Så for din egen og deres skyld, sørg for at skabe klarhed om prioritering og også eksempler på hvad ’bevis’ og udbytte kan være hos dem, og overvej muligheder for shortcuts eller løsninger, der kan bygges op i trin.

Dette vil give mulighed for at levere lidt ad gangen i stedet for det hele på en gang. Og dette kan faktisk indebære fordele for dem, i form af indflydelse, samarbejdsoptimering og øget gevinst. Arbejd med delmål og aftal præcise succeskriterier på specifikke aktiviteter. 

Køreplan og større deadlines 

Sæt et enkelt og overskueligt Roadmap eller køreplan op i Excel eller Powerpoint. Det giver tillid fra omgivelserne og hjælper dig med at holde fokus. Inkluder større deadlines og noter konkrete leveranceafhængigheder fra andre, og tilsvarende leverancer fra dig. Vær præcis uden for mange detaljer.   

De nemme sejre 

Sørg for at have blik for små ting, som kan fixes eller rulles helt i mål og lav en lille ’Impact’-liste, hvor du lister dem op, fx pr. måned.

Del dem gerne ved 1:1-møder, på en tavle på dit kontor, eller hvor det muligt uden at virke direkte anmassende,

Muligheden for at afgrænse kraftigt og dele opgaver op i mindre bidder kan også skabe mulighed for nemme sejre – som er vigtige for dig og din selvfølelse, men også for omgivelserne og deres ønske om at få bekræftet, at de har truffet den rigtige beslutning ved at ansætte dig. 

Ro på og prioritering 

Sørg for at have styr på dine prioriteringer, og afstem med din leder med mellemrum (i starten måske hver anden uge).

Skab samtidig et enkelt visuelt overblik til at støtte dig i at holde fokus på, hvad der er vigtigt at varetage i jobbet – så har du gode muligheder for at udfolde dine styrker, og sætte dem i spil på de områder, hvor der er behov for at udvikle dig.

I forhold til egen udvikling skal du sørge for, om muligt allerede før du starter, at tale med netværkspersoner om deres ’Take’ på stillingen.

Fyld også meget gerne praktiske, operative redskaber som Præsentationsteknik, Forhandlingsteknik, Excel eller andet, i rygsækken, som kan gøre dig mere effektiv og sikker.

Bevar overblikket og undgå at virke hektisk og forvirret, hvilket nemt kan ske, hvis du forsøger at se alt straks og på en gang. Dit stærke engagement kan blive fejltolket som ustruktureret og uovervejet, hvis det ikke bliver styret rigtigt.

Skab mulighed for at lade op i fritiden, og hav fokus på worklife balance i den første periode.

Det nytter ikke noget at presse sig selv for hårdt. Natur er altid godt. Lidt ekstra søvn, gode vaner i forhold til mobil og mail. 

Husk at anerkende dig selv for små fremskridt hver dag, skriv dem gerne op, når dagen er omme.

På den måde bakker du dig selv op i at være en god version af dig selv, og det er det bedst mulige afsæt for at være realistisk og mulighedsorienteret og have en positiv kommunikation med omgivelserne. 

Nyt scope 

I slutningen af de første tre måneder, som man kunne kalde Onboarding og Step one (afsæt), vil det være naturligt, at du afsætter lidt tid til at sætte stikord på de næste 6 måneder.

Det vil i de fleste tilfælde være rigtig vanskeligt i et nyt job at forudsige en længere periode.

Så hellere være lidt fokuseret og skabe konkrete steps og fremskridt på specifikke områder, hvor du også kigger på partnerskaber med andre, så I kan skabe synergi, og dermed være effektive i at time aktiviteter og nedbryde silo-tænkning.

Disse tips og din evne til at skabe et billede af en fagligt velfunderet, interesseret og nærværende kollega hos dine omgivelser, vil give dig de bedst mulige rammer for at folde dine ambitioner og drømme ud i de kommende mange måneder og år, så du og virksomheden kan udvikle jer sammen.

Rigtig meget held og lykke i det nye job!