swipegesture

Få styr på dine guldhistorier

Storytelling er en af de bedste og mest træfsikre måder at synliggøre dine kompetencer ved en jobsamtale.

Artikel 7 Min.
af CA Karriererådgivning
GULDhistorier er fortællinger om dine tidligere bedrifter og succeser, som giver værdifulde informationer om dig og dine kvaliteter i forhold til dit kommende drømmejob. Kunsten er blot at få det interessante ’gravet’ frem og præsenteret på en måde, der fænger hos modtageren. 

GULDhistorierne er vigtige for profileringen af dig selv som værdig kandidat til et givent job. De skaber et bedre beslutningsgrundlag for virksomheden i deres rekrutteringsproces. For når de hører, hvordan du har handlet i en bestemt situation, synliggør du samtdig din fremtidige forventede adfærd i centrale situationer, du vil blive bragt i, hvis du bliver ansat til jobbet. 

For at du kan præsentere dine GULDhistorier på en succesfuld måde, skal du lære fremgangsmåden:

 • Find situationer frem, hvor du tidligere har høstet succes, og beskriv dem.
 • Opbyg historien via STARK modellen, læs senere i artiklen, hvordan du gør det og få gerne hjælp af andre til at få dine STARK historier ’til at sidde lige i skabet’.

 • Hav guldhistorierne klar til jobsamtalen, så du virker overskudsagtig og velforberedt og dermed kan perspektivere kompetencekravene fra virksomheden.

Hvad er det, historierne skal matche?

Når du som jobsøgende skal beskæftige dig med historier (fortællinger om din adfærd i specifikke situationer), skal de sige noget centralt om, hvordan du vil håndtere situationer i jobbet, hvis du bliver ansat i virksomheden.

Har du styr på dine Critical Incidents?

Tilbage i 50’erne formulerede psykologen J. Flanagan, (1954) modellen om ’Critical Incidents’, som handler om de nøglesituationer, der er i ethvert givent job.

Det er en af grundantagelserne i udvælgelsesprocessen, at hvis du håndterer disse nøglesituationer på en succesfuld måde, så vil du også være en succes i det givne job, du søger.

En anden del af grundantagelsen er også, at vores situationsbestemte adfærd har en tendens til at gentage sig, dermed forstås, at hver gang DU møder en ny situation, vil du håndtere den på nogenlunde samme måde, som du har håndteret en lignende situation på tidligere. Hvilket forklarer interessen for situations-specifik adfærd hos dem, der rekrutterer. 

Trin 1: Trin 2: Trin 3:
Få sat ord på dine GULD-historier STARK-modellen Anvendelse af STARK-modellen med job-interviewet

"Al begyndelse er svær", og det vil det også være, når du skal spotte dine mest brugbare erfaringer og få sat ord på dem og det, de siger om dig og din adfærd. Ting, der er gode at huske, er:

 • Situationer/- ansvarsområder/- beslutninger du har truffet
 • Hvad det var, du helt præcis gjorde og tænkte i situationen
 • Hvilke resultater du specielt gerne vil fremhæve
 • Hvad det var ved situationen, du specielt gerne vil huskes for
 • Hvordan du vil bringe det i spil en anden gang

For at forberede dine GULD-historier, kan du bruge STARK-modellen. Den består af forskellige faser (elementer), der skal indgå i dine GULD-historier. STARK står for Situation, Task, Action, Result, Knowledge.

Modellen er blevet den mest udbredte model, der anvendes til jobinterview. Virksomheder anvender denne metode til at indhente informationer om kandidaters adfærd i situationer, så de kan træffe beslutninger om, hvilke kandidater der skal satses på ved at udvælge dem til jobbet. Her ser vi bare på modellen fra en jobsøgers synsvinkel.

Du skal i din forberedelse til job-interviewet have afdækket de centrale situationer for jobbet, dom der er sandsynlighed for, at I kommer til at tale om under samtalen.

Din forberedelse skal gå ud på at have beskrevet STARK-historier om disse, så du har dine GULD-historier 'på lager' lige til at plukke og bruge. Hvis I taler om at være Målorienteret, er det historir A, du bringer i spil. Hvis det er Detaljefokus, er det historie C, du bringer i spil, etc.

Den bedste måde at finde frem til de fleste af jobbets 'Critical Incidents' er ved at gå igennem stillingsopslaget. Her vil d få en del af situationerne foræret via de forventninger og krav, virksomhederne stiller til dine kvalifikationer.

 

Forberedelsen af dine STARK HISTORIER

En væsentlig del af din forberedelse før dit næste jobinterview skal være at udarbejde STARK historier på de centrale områder i jobbet. Brug maks. 50-100 ord til at beskrive hver af modellens 5 trin. Ofte er det en hjælp at opstille det i et skema.

Når du sidder i jobsamtalen, så er det ofte action-delen og result-delen, der er det centrale og interessante for virksomheden. Derfor er det en stor fordel at lægge vægt på disse dele for at skabe de rigtige og brugbare billeder, når virksomheden skal vurdere, i hvilken grad du er den rette kandidat til jobbet.

En stor fordel ved at være forberedt på de centrale områder i det job, du skal til samtale omkring, er, at du vil virke mere rolig, mindre nervøs og mere i balance under interviewet, da du ved, du har forberedt dig så godt som muligt. Det vil yderligere få dig til at virke mere overskudsagtig og med større selvtillid. Du vil også perspektivere nøglesituationerne i jobbet bedre, da det så ikke virker som om, at du sidder under interviewet og opfinder historierne.

Hvor kan du hente erfaringerne fra?

Ofte tænker du nok ikke på, at du indsamler kompetencer og brugbare kvalifikationer gennem hele livet. Kompetencer er ofte overførbare mellem forskellige kontekster, så selv om DU har fået erfaringer fra sportsklubben, fra projektarbejde på uddannelsen eller i et tidligere job, så kan effekten, adfærden og læringen med succes anvendes i et kommende job eller en kommende karriere.

Eksempler på steder du kan hente situationsbestemte erfaringer:

 • I projektarbejde, hvor du har ageret i forskellige teamroller.

 • I den seneste præsentation du holdt ifm. dit tidligere job eller frivillige arbejde i sportsklubben, hvor du holdt et motivationsforedrag om, hvordan andre kan forbedre deres resultater.

 • Som leder af håndboldholdet af drenge og piger i alderen 10-14 år, hvor du har fået erfaringer med at håndtere konflikter, men også i at være coach for den enkelte og give ham/hende den motivation, de lige står og mangler.

 • Dit 6 måneders praktikophold på ambassaden i Mexico, hvor du arbejdede med at hjælpe danskere på gennemrejse og udbyggede dine analysekompetencer som del af en stor undersøgelse, som udenrigsministeriet gennemførte blandt ambassader i Syd- og Mellemamerika.

 • Dine rejseaktiviteter i Mellemøsten, hvor du har bevist dit værd ved at håndtere tilspidsede situationer med lokalbefolkningen, hvor sprogbarrieren var et særligt stort problem.

 • Familieaktiviteter, hvor du har brudt ud af den rolle, du ellers altid spiller der, og har skabt nogle fantastiske oplevelser for hele familien ved de seneste to fætter-kusine sammenkomster.

 • Lønnet job (uanset branche), hvor du har arbejdet i forskellige service-sammenhænge og skabt særdeles gode salgs- og serviceoplevelser for kunder.

E-bog

Skriv dig til jobsamtalen

Her får du en guide til, hvordan du fixer de mest almindelige fejl i dit CV og i din ansøgning. Du får også skabeloner til det skarpe CV og den gode ansøgning.