swipegesture

Forskelligheder i teamet

Hvordan bliver forskellighederne en fordel og ikke en hæmsko?

Artikel 6 Min.
af Lars Ulrik Jeppesen

Gurli, Birgitte, Glenn og Ross skal arbejde sammen i et team. De er sat til at starte et nyt projekt op, hvor målet er at skabe en task force, der kan hjælpe virksomheden med at gennemføre Change Management projekter som led i virksomhedens store Turn Around proces fra en driftsorienteret organisation til en langt mere udviklings- og innovationsorienteret organisation.

Gurli glæder sig helt vildt. Hun står inde i mødelokalet oppe ved whiteboardtavlen - klar til at tegne, få idéer og være kreativ sammen med andre. Birgitte kommer ind (hun glæder sig også), men hun har hørt, at Gurli er en ret vild type, der mangler struktur, siger ’ja’ til stort set alt, og alle aftaler laves mundtligt. Så Birgitte starter med sin kravspecifikation: Vi skal have skabt en struktur for at arbejde sammen, vi skal vælge den metode, vi skal arbejde ud fra. Desuden vil Birgitte gerne have alle aftaler på skrift og vide i god tid, hvornår de skal mødes, så hun kan forberede sig.

Nu viser Glenn sig i døren. Glenn er kendt for at være forsigtig og en lidt stille type, der ikke blander sig meget, trives i venlige omgivelser, er dårlig til at håndtere øjeblikkelige forandringer og foreslår, at de skal tale om deres forventninger til trivsel i gruppen, og hvordan processen mellem dem kan blive hyggelig, så alle har det godt. Sidst kommer Ross stormende ind og nærmest råber: ”Hvor er det et fedt projekt, jeg ved lige, hvordan den skal skæres, så vi bliver historiens bedste task force, kommer til at tjene mange penge, og beslutningerne - dem skal I bare overlade til mig. Og skal vi så komme i gang, så vi når målet – det kan kun gå for langsomt".

Dette kunne sagtens være en realistisk situation på mange arbejdspladser eller i mange studieteams, og det kræver ikke raketvidenskab til at øjne de problemer, disse 4 temmelig forskellige personer kommer til at ’løbe ind i’.

Gurli, Birgitte, Glenn og Ross belyst via INSIGHTS-modellen

For at belyse nogle af problemstillingerne vil jeg i artiklen anvende INSIGHTS-modellen, som er baseret på den schweiziske psykiater Carl G. Jungs tanker om personlighedstyper og personers forskellige præferencer. Jung anskuer (lidt forenklet) personers præferencer ud fra 2 dimensioner:

 1. Extroversion vs. Introversion (altså om vi får energi ved at være i kontakt med mange forskellige mennesker og skabe mange relationer, eller om vi mere får energi ved at være mere i kontakt med os selv, reflektere meget over tingene og tænke os til løsninger)
 2. Tænkning vs. Føling (som er spørgsmålet om, hvad vi baserer vores beslutninger på – logik, fornuft, rationalitet & analyse eller følelse, empati, værdier & harmoni).

Det skaber i INSIGHTS-modellen 4 typer (farver/farveenergier), hvor de 4 personer repræsenterer hver sin farveenergi.

Skemaet nedenfor giver et lidt mere detaljeret billede af, hvad de 4 forskellige farve-energier dækker.

HavBlå (Birgitte) Objektiv, logisk, analyserende, korrekt
SkovGrøn (Glenn) Venlig, lydhør, rolig, tålmodig, omsorgsfuld
SolGul (Gurli) Entusiastisk, engageret, idérig, spontan, optimistisk
IldRød (Ross) Beslutsom, effektiv, fokuseret, konkurrerende

 

Selv om alle 4 personer (og alle andre mennesker) indeholder alle 4 energier, siger vi her, at Birgitte er udpræget BLÅ, Glenn er udpræget GRØNGurli er udpræget GUL og Ross er udpræget Rød.

Når de 4 personer for alvor skal til at arbejde sammen og i fællesskab nå frem til fælles mål, bliver de nødt til at nærme sig hinanden og tilpasse sig til hinanden behov for at samarbejde og kommunikere. Når de 4 derfor skal kommunikere med hinanden og vel at mærke få det bedste ud af samarbejdet, er det vigtigt, at de er klar over, hvad der er DOs & DON’Ts i kommunikationen med hinanden. Det fremgår af skemaet nedenfor.

  DOs DON'Ts
HavBlå (Birgitte)
 • Være velforberedt og grundig
 • Give skriftligt underbyggede præsentationer
 • Give plads for vurdering af detaljer
 • Komme for tæt på fysisk
 • Behandle vigtige spørgsmål overfladisk
 • Ændre arbejdsgang uden varsel
SkovGrøn (Glenn)
 • Være tolerant 
 • Nedtone tempoet efter mit
 • Bede om min mening og vente på svaret
 • Udnytte min hjælpsomhed
 • Tvinge hurtige beslutninger igennem
 • Komme med overraskelser i sidste minut
SolGul (Gurli)
 • Være venlig og interesseret
 • Være underholdende og stimulerende
 • Være åben og fleksibel
 • Stække mine vinger
 • Prædike om kedelige detaljer
 • Foreslå arbejdsopgaver i enrum
IldRød (Ross)
 • Gå til sagen og v��re objektiv
 • Fokusere på resultater og mål
 • Tid er penge
 • Tøve eller være vag
 • Være følelsesstyret
 • Prøve at overtage kontrollen

 

Læring for teamet

Teamet (og teams i det hele taget) vil få stor læring i at forholde sig til hinandens forskelligheder, og hvordan det kan komme til udtryk via de forskellige adfærdspræferencer, der er indbygget i de 4 farveenergier.

Og en måde hvorpå at arbejde med tingene for Gurli, Birgitte, Glenn og Ross kan være at forholde sig til:

 • Hvad kan FARVEN sige om jeres respektive styrker/svagheder i jeres samarbejde
 • Hvad skal I være ekstra opmærksom på i jeres kommunikation med hinanden?
 • Hvor er det typisk, at jeres farver støder i konflikt med hinanden?
 • Hvad skal I basere jeres samarbejde på?
 • Hvad skal I hver især lægge vægt på, når I formidler til hinanden?