swipegesture

Kom i betragtning til graduate-stillingen

For at stå stærkest, er det i bund og grund det samme, der er på spil, som når du søger alle andre fuldtidsjob. Dog har virksomhederne her sat ’barren en tand højere’, når det drejer sig om graduate-stillinger.

Artikel 8 Min.
af Lars Ulrik Jeppesen

I CA’s kontakt med virksomheder, som har graduate-programmer, er det ofte nedenstående områder, som de lægger vægt på i deres vurderinger af ansøgningsfeltet.

Er det vigtigt med en god uddannelse og gode resultater?

Der er ingen tvivl om, at disse områder er vigtige i den første udvælgelsesfase.

Når der bliver set på, hvad du har nået under din uddannelse, er det blandt andet:

 • Gode resultater (karakterer) i vigtige fag
 • Interessante projekter
 • De rigtige universiteter (såfremt du har været på udveksling)

Hvorfor er kompetenceafklaring så vigtig?

Kompetenceafklaringen er en af grundstenene i den professionelle jobsøgning. Det er her, du bygger en del af fundamentet, der identificerer din lærdom fra studiet. I ansøgningen til graduate-stillinger er det derfor vigtigt, at du ved, hvilke kompetencer du besidder, og hvordan du kommunikerer dem.

Stil dig selv spørgsmålene:

 • Hvad står der på top-10 listen over kompetencer ift. den specifikke graduate-stilling?
 • Hvordan kommer de til udtryk i den måde, du arbejder på/vil arbejde på?
 • Hvad er udbyttet for virksomheden ved at ansætte netop dig med disse kompetencer?

Du skal altid målrette dit CV og din ansøgning

Når du tager din jobsøgning som nyuddannet seriøst, tilpasser du både CV og ansøgning til hver ny stilling, du søger - og for graduate-stillinger i særdeleshed. Der er rigtig mange, der søger, og derfor skal du være topprofessionel for at komme med i finalen.

Læs om det skarpe CV og ansøgning her

Hvor meget tæller ekstra aktiviteter som fx frivilligt arbejde?

Efterhånden tæller det ret meget. Du kan samle vigtige kompetencer på mange forskellige måder – ikke kun gennem studiejobs.

Vigtige ekstra aktiviteter:

 • Frivilligt arbejde
 • Studiejobs
 • Case Competitions
 • Projektansættelser

 Husk fokus på:

 • Opgaver du har løst, ansvar du har haft, måden du har arbejdet på
 • Resultater du har været med til at skabe
 • Kvalifikationer du har udviklet

Performance ved et evt. telefoninterview

Til nogle graduate-stillinger gennemfører virksomhederne screening via et kortere telefoninterview. Dette vil ofte være et kort interview med fokus på personlige kompetencer.

Forbered dig på at kunne tale med om:

 • Erfaringer
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsstil
 • Struktur, organisering
 • Analytiske evner
 • Præsentationsevne
 • Teamplayer
 • Personlige kompetenceområder

Jobinterviewet slipper du ikke for

Både til graduate-stillinger og alle andre stillinger vil du komme igennem et til flere kvalitative interview med HR og andre chefer.

Forbered dig på at kunne tale med om (og få spørgsmål omkring):

 • Erfaringer med emner fra stillingsannoncen
 • Personlig udvikling
 • Arbejdsstil
 • Struktur, organisering
 • Præsentationsevne
 • Involvering (udadvendt el. indadvendt)
 • Mål (resultatorienteret)
 • Stærke og svage sider

Erhvervspsykologiske test er en naturlig del af udvælgelsen ved graduate-stillinger

Vær godt forberedt på at blive testet på dine personlige sider og logiske evner.

Personlighedstest - vær forberedt ved at:

 • Se det som en mulighed for at lære mere og udforske dig selv
 • Afmystificere testen, så du svarer så naturligt som muligt – prøv det en gang eller to
 • Øve dig i at tale om dine evner/kompetencer i bestemte situationer

Logiske test – vær forberedt ved at:

 • Øve dig igen og igen
 • Tænke i kategorierne matematisk – verbalt – figurativt
 • Vide at de har betydning, og at de vægtes
 • Huske at de er på tid

Læs mere om tests her

Assessment Center – hvad er det?

Det er kutyme, at der ved udvælgelsen til graduate-stillinger afholdes et Assessment center. Det er en dag (enten i starten eller i slutningen af udvælgelsen), hvor virksomheden inviterer de bedste af kandidaterne ind og tester dem.

Der kan indgå:

 • Psykologiske test
 • Øvelser omkring personlig effektivitet
 • Gruppediskussioner
 • Afprøvning af analytiske evner
 • Problemløsning
 • Præsentationsteknik/forhandlinger
 • Samarbejde 

Kom så i gang med at søge

Jobindex har gjort det nemt for dig og har samlet en liste over virksomheder med graduate programmer.

Se hele listen og aktuelle ledige graduate-stillinger hos Jobindex

Der er mange om buddet, konkurrencen er hård, og der er kun plads til de bedste. Men det er ikke ensbetydende med, at du lige så godt kan lade være med at søge.

Du kunne være den næste graduate i din drømmevirksomhed!

E-bog

Skriv dig til jobsamtalen

Her får du en guide til, hvordan du fixer de mest almindelige fejl i dit CV og i din ansøgning. Du får også skabeloner til det skarpe CV og den gode ansøgning.