swipegesture

Kommunikér dit udlandsophold, så det giver værdi for en arbejdsgiver

Et udlandsophold ser godt ud på dit CV. Men sørg for, at få det vinklet, så det tydeligt fremgår, hvordan det har givet dig erhvervsrelevante kompetencer.

Artikel
af Lykke Jeppesen

Alle studerende, der vender hjem fra et udlandsophold, fortæller fantastiske historier om fede oplevelser og nye venner, hvad end det var igennem et semester i Singapore, 6 måneders praktik i Tyskland eller en hel master i London.

For mange er et udlandsophold helt transformationelt og dybt lærerigt på et personligt plan. Men det er ikke altid den slags historier, som arbejdsgivere går op i.

Faktisk er mange arbejdsgivere ofte ret uanende omkring de fordele og den læring, der ligger i et udlandsophold.

Nogle tænker måske endda, at et semester i Californien var én lang ferie!

Derfor er det op til dig, der har haft udlandsopholdet, at tydeliggøre, hvilke konkrete kompetencer du fik styrket igennem opholdet.

Før du tager afsted

For at kunne svare på, hvilke kompetencer et udlandsophold har givet dig, kan du med fordel starte din refleksionsproces allerede før, du tager afsted.

Før du tager afsted, kan du forsøge at svare på disse to spørgsmål:

 • Hvilke kompetencer vil du gerne have styrket?
 • Hvordan skal de kompetencer erhverves?

Det kan være, at du ønsker at styrke dine kompetencer i kommunikation og eventplanlægning.

De kunne muligvis styrkes ved at arbejde som frivillig skribent for et universitetsmagasin eller ved at joine en forening, der arrangerer virksomhedsbesøg for fx studerende med en særlig interesse i start-up miljøet.

Planlæg, hvilke aktiviteter du vil engagere dig i ved siden af studiet.

Det kan måske være nemmere at vente med at danne sig overblik over alle de muligheder, der er for at arbejde frivilligt, engagere sig i foreninger eller lave projekter med virksomheder i landet, til du ankommer.

Men du kan godt gøre dig nogle tanker allerede før, du tager afsted omkring, hvilke aktiviteter der kunne tænkes at styrke de kompetencer, du har brug for.

Mens du er afsted

Engager dig i en helt masse, mens du er afsted. Sæt dig selv nogle mål for at blive styrket i de kompetencer, du har brug for.

Skriv alt det ned, du engagerer dig i. Noter dine forskellige opgaver, udfordringer og succeshistorier.

 • Hvad har du lavet af arbejde, frivilligt arbejde, projekter både i og udenfor skolen, osv.
 • Hvilke opgaver har du løst?
 • Hvad gjorde du helt konkret?
 • Hvad blev resultatet?

Når du kommer hjem

 • Reflektér over det, du har lært både på et akademisk, fagligt og personligt plan.
 • Hvad har du udrettet? Opnået? Hvad er du stolt af?
 • Hvordan har det klædt dig bedre på til et arbejde?

Få budskabet ud til arbejdsgiverne

Dernæst er det din opgave at få din erfaring formuleret til et værdiskabende afsnit på dit CV, som du kan udfolde mere i dybden til en jobsamtale.

Her skal du spørge dig selv: ”Hvad vil jeg gerne have, at arbejdsgivere skal vide om mit udlandsophold?”

Det kan gøres på mange måder.

Her er et eksempel til dig, som ikke har så meget erhvervserfaring på dit CV og derfor i højere grad har behov for at vise, at du har erhvervet dig vigtige kompetencer på anden vis:

Forår 2019: Udvekslingssemester i London
University of Greenwich

Akademisk fokus:

 • Strategisk HR i globale organisationer

Selvstændigt research projekt:

 • Benyttede kvantitative research metoder til at undersøge HR processer i en global organisation i London
 • Analyserede data i SPSS og udarbejdede omfattende rapport, som jeg præsenterede for både virksomhed og censor

Frivillig international koordinator for nyankomne udvekslingsstuderende

 • Planlagde og koordinerede introuge med universitet, lokale restaurations- og kulturvenues og frivillige ambassadører
 • Faciliterede sociale arrangementer der tilgodeså samtlige kulturer

Benytte interkulturelle og interpersonelle kompetencer til at opbygge gode relationer med studerende fra hele verden.

Du kan selvfølgelig også gøre det mere kortfattet og simpelt, ligesom i eksempel her:

Forår 2019: Forår 2016: Udvekslingssemester i London 
University of Greenwich

Læringsudbytte:

 • Skarp kommunikatør på tværs af kulturer
 • Omstillingsparat og fleksibel i nye situationer
 • Trives godt i teams med mennesker med forskellige kulturer

Opsummering:

CA’s råd til dig, der gerne vil sætte fokus på din udlandserfaring, er altså:

 • Sæt dig mål for din læring
 • Læg planer og engagér dig
 • Reflektér undervejs
 • Brug tid på at lave et CV, når du kommer hjem
 • Søg hjælp hos CA