swipegesture

Vend den negative energi til et positivt fokus


Fokusér på det, du har indflydelse på - ikke på de ting, der sker omkring dig, som du alligevel ikke kan gøre noget ved. 

Artikel 5 Min.
af Susanne Bruhn - Karriererådgiver i CA

Alt for mange af os ryger ind i en negativ spiral, når der sker nogle store ændringer i vores liv eller når vi er stressede.

Det kan fx være en organisationsændring eller et projekt, der stresser os så meget, at vi ikke kan komme i gang med forberedelserne.

Koncentrer dig om det, du kan gøre noget ved

Selvom det virker lettere sagt end gjort, er det vigtigt, at du fokuserer på det, du har indflydelse på.

Stephen R. Covey, som skrev bogen 'De 7 gode vaner' tilbage i 1989, arbejder med begreberne interessesfære og indflydelsessfære, som stadig har relevans:

 • Din interessesfære er alt det, der betyder noget for dig og påvirker dig.
 • Din indflydelsessfære er den del af interessesfæren, som du selv har indflydelse på, og derfor kan ændre. 

Vi har en tendens til at fokusere på alt i vores interessesfære - også alt det, som vi slet ikke har indflydelse på.

Men hvis vi bruger al energi og kraft på at tænke på de ting, som vi alligevel ikke kan gøre noget ved, så forbliver vi i en negativ spiral og kommer ikke videre- 

Derfor er Coveys pointe, at du skal koncentrere dig om det, du kan gøre noget ved - i stedet for alt det, du ikke kan gøre noget ved. 

I stedet kan vi arbejde med at gøre indflydelsessfæren større og dermed have større indflydelse på det, der påvirker os – kort sagt, skal vi være proaktive.

Brug fokus-modellen til at få det rette fokus

Fokus-modellen handler om din indstilling til livet, eller hvor du har dit fokus.

Den skelner mellem to roller: skaber-rollen og offer-rollen.

Skaber-rollen har fokus på nutid og fremtid og tænker i

 • Mål
 • Ressourcer
 • Strategier
 • Personligt ansvar
 • ”jeg vil…”

Her er det fremtiden, der styrer. I skaberrollen er du på tæerne og vil bidrage. 

Offer-rollen har fokus på nutid og fortid og tænker i

 • Årsager
 • Skyld
 • Begrænsninger
 • ”jeg ville ønske…”

Fortiden styrer her. I offerrollen er du på hælene, og fralægger dig ansvar. 

Man kan også sige, at skaber-rollen er proaktiv, og offer-rollen er reaktiv.

Selvom vi objektivt er klar over, at der er forskel i måden, vi håndterer situationer og projekter, er der risiko for, at vi ’går i selvsving’, hvis vi forbliver for længe i offer-rollen.

Alle oplever på et eller flere tidspunkter i deres liv at havne i offer-rollen, hvor det, der ER sket (fortiden), styrer tankerne.

Offer-rollen er bestemt heller ikke sund for os, hvis vi vil undgå stress og dårligt selvværd på længere sigt.

Arbejd aktivt med Fokus-modellen

Det er vigtigt, at du opdager og er klar over de perioder, hvor du befinder dig i offer-rollen, for at kunne ændre på indstillingen.

Du skal aktivt arbejde dig ud af offer-rollen for igen at blive motiveret til at tackle dine udfordringer, hvad enten det handler om et projektarbejde, en eksamen, en samarbejdspartner m.m. 

Drag selv parallellen til det, der optager dig lige nu og overvej, om du befinder dig i offer-rollen.

Vigtige spørgsmål du skal overveje:

 • Hvornår havner du i offerrollen?
 • Hvordan opdager du det?
 • Hvad sker der?
 • Hvad gør du for at komme ud af den?
 • Hvad er din motivation for jobsøgning/eksamen/projektet lige nu? - væk fra/hen imod?
 • Hvad kan du gøre anderledes?