Outplacement med CA

Et outplacement-forløb er et professionelt, individuelt rådgivningsprogram, der kan hjælpe dig godt videre i karrieren efter en afskedigelse.

Nogle virksomheder tilbyder medarberjderne et outplacement-forløb ved afskedigelse. Andre gange, kan det være muligt, at forhandle sig til det i en individuel aftale.

Ofte vil det være konsulenthuse som fx Ballisager, AS3 o.l., virksomhederne vælger som leverandør af outplacement-forløbene. Men det kunne i pricippet ligeså godt være CA og vores erfarne karriererådgivere, der stod bag.

CA har tidligere lavet et forsøg med outplacement-forløb, der var 2 intensive måneder med karrieresamtaler, workshops og netværksmøder. Ca. halvdelen af deltagerne kom i job så hurtigt, at de reelt ikke oplevede at blive ledige. 
 

Hvor sandsynligt er det, at du ville vælge CA som partner, hvis du fik et outplacement-forløb tilbudt af din arbejdsgiver?

Angiv dit svar og begundelse her. 1= slet ikke sandsynligt, 5 = meget sandsynligt: