swipegesture

Opsigelsesvarsel gælder også i løntilskudsjob!

Først fik hun intet varsel, og så fik hun for kort varsel. Først da CA Advokathjælp kom på banen, fik Sara Hamdrup den opsigelse og det varsel, som hun har krav på...

Job med løntilskud er bedre end intet job. Så da Sara Hamdrup fik mulighed for et løntilskudsjob i en kreativ offentlig virksomhed, slog hun til. Hvis ikke det gav job bagefter, kunne det da i hvert fald give mere erfaring og nye kontakter, mente hun, der er cand.ling.merc. i spansk & kommunikation fra ASB.

Hun startede i juli i med 4 uger i virksomhedspraktik uden løn i virksomheden, og startede derefter formelt i jobbet med løntilskud den 9. august i 2010. Sara blev allerede fra starten kastet ud i arbejdet.

”Jeg blev ansat som pressekoordinator på et enkelt større projekt, men samtidig med min opstart tog alle ansvarlige på ferie, og lige pludselig stod jeg alene med flere andres opgaver og med håret i postkassen”, siger Sara Hamdrup.

Hun var ved at drukne i arbejdsopgaver, som hun ikke følte sig kvalificeret eller uddannet til. Det blev til sidst for meget, og Sara Hamdrup blev i starten af oktober sygemeldt med stress.

Fyret over telefonen

Saras chef var løbende i kontakt med hende under sygemeldingen, men hver gang fik hun det dårligt og begyndte at sidde og ryste.

”Den 1. november ringede min chef så og opsagde mig over telefonen. Jeg spurgte, hvornår det var gældende fra. Det kunne chefen ikke lige svare på, men henviste til, at det ville jeg få brev om”, siger Sara Hamdrup.

Men brevet kom ikke. I mellemtiden meldte Sara Hamdrup sig ledig hos CA og fik at vide, at hun havde krav på et opsigelsesvarsel, og hvis hun ikke fik løn i opsigelsesperioden, stod hun til en karantæne for selvforskyldt ledighed.

”Jeg gik lidt og overvejede det, og så kontaktede jeg CA Advokathjælp, der tog sagen. Det var rart, for jeg havde haft det meget dårligt med at skulle til at kæmpe for min løn oven i sygemeldingen”, siger Sara Hamdrup.

Lige ud ad landevejen

For advokaterne i CA Advokathjælp var der ikke mange ben i sagen.

”Det er lige ud ad landevejen rent juridisk. De almindelige ansættelsesretlige regler gælder også for job med løntilskud, men derfor kan en arbejdsgiver alligevel nemt komme til at tage fejl af, hvilke opsigelsesvarsler der gælder. Og det var tilfældet i denne sag”, siger Steen Marslew, der er advokat i CA Advokathjælp.

CA Advokathjælp skrev til virksomheden med det samme og bad om at få skriftlig bekræftelse på opsigelsen, herunder oplysning om opsigelsesvarslet, idet man umiddelbart gik ud fra, at det efter almindelig funktionærretlige regler var til udgangen af december måned.

To dage efter skrev virksomhedens personalechef tilbage, at man havde opsagt Sara inden for prøvetiden på tre måneder, og at hun derfor den 1. november var opsagt med 14 dages varsel, men at man pga. tvivl om opsigelsestidspunktet havde udbetalt løn for hele november måned.

Manglede løn for en måned

Men det er en klassisk fejl at begå mht. prøvetid, fortæller Steen Marslew.

”Mange har en forventning om, at hvis man blot opsiger en person inden for de tre måneders prøvetid, så gælder det kortere prøvetidsvarsel på 14 dage. Men det korte varsel gælder kun, hvis hele varselsperioden på 14 dage kan ligge inden for prøvetiden”, siger Steen Marslew.

Prøvetiden var gældende i 3 måneder fra den 9. august til den 8. november, og opsigelsen skulle derfor være sket senest den 25. oktober.

”I stedet gælder det almindelige opsigelsesvarsel på en måned i henhold til funktionærloven, men det skal varsles til udgangen af en måned, så da Sara først var opsagt den 1. november, havde hun også krav på løn for hele december måned med”, siger Steen Marslew.

En ny mail herom til arbejdsgiveren røg af sted, og i løbet af få minutter var kravet accepteret og pengene på vej.

Advokat giver mere pres

Sara Hamdrup er ikke i tvivl om, at hvis hun ikke havde fået CA Advokathjælp på banen, havde det taget lang tid at få den korrekte løn udbetalt.

”Som almindelig lønmodtager har dine argumenter ikke megen vægt over for arbejdsgiveren. De føler sig sikre på, at de ved mere end dig om den slags. Det virker helt klart anderledes, når der kommer en advokat og presser dem lidt. Så reagerer de på en helt anden måde”, siger Sara Hamdrup.

Hjælpen fra advokat Steen Marslew har ikke kostet andet end det løbende kontingent til CA Advokathjælp på 55,- kr. om måneden.

”Det er meget attraktivt, at jeg er sikker på advokathjælp, hvis der bliver problemer med ansættelsesforholdene. Jeg har tidligere været med i en fagforening et andet sted, lige siden jeg blev færdiguddannet, men jeg syntes, det var for dyrt, og jeg syntes ikke, jeg brugte fagforeningen nok. Så det her er et godt alternativ”, siger Sara Hamdrup.

For Sarah Hamdrup er den uheldige oplevelse et overstået kapitel. Stressen er behandlet, og hun har fået sit drømmejob i Danmarks Radio, hvor hun oversætter og laver danske tekster til spanske programmer.

Hvordan er ansættelsesvilkårene i din nye kontrakt?

Medlemmer af CA Advokathjælp kan få i forbindelse med nye job få gennemgået ansættelseskontrakt og ansættelsesvilkår hos CA Advokathjælps advokater. I de første 6 måneders medlemskab koster det 750 kr.  – derefter er det gratis.

Medlemskab af CA Advokathjælp koster 55,- kr. om måneden, og er gratis for studiemedlemmer.

Læs mere om tilmelding og vilkår for CA Advokathjælp