swipegesture

Lønsikring - med eller uden a-kasse?

Et par store forsikringsselskaber introducerer i disse år private lønforsikringer som alternativ til a-kassemedlemskab. Disse lønsikringer minder på nogle punkter meget om de tillægsforsikringer, som de fleste a-kasser tilbyder, herunder CA Lønsikring. Men hvis du nærlæser betingelserne, er der også væsentlige forskelle, som du skal være opmærksom på.

Hvis man ser på argumenterne fra forsikringsselskaberne for at vælge en lønsikring uden a-kasse, handler det ofte om en god økonomisk dækning, genplaceringsforløb med outplacement-eksperter og frihed fra a-kasseregler og ’dumme’ møder i jobcentret.

Netop punktet med frihed fra a-kasseregler skal man som forsikringstager overveje ekstra grundigt, idet man ved at droppe a-kassemedlemskabet kan ende med at binde sig selv på hænder og fødder til en forsikring, som måske ikke engang viser sig at matche ens behov.

Derfor er CA’s klare anbefaling, at du sætter dig meget grundigt ind i tingene, nærlæser betingelserne og nøje overvejer dine behov. Når du frem til en konklusion om, at du har behov for en større dækning ved ledighed end dagpengene kan give dig, vil a-kassemedlemskab kombineret med en supplerende lønsikring i vores optik være det bedste valg.

I det følgende ridser vi nogle af forskellene og opmærksomhedspunkterne op.

Økonomisk dækning

Dagpengebeløbet er ens i alle a-kasser. Du kan max få udbetalt 19.728,- kr./md. i dagpenge. Dagpengene stiger dog årligt med 1-2%. Er du medlem af en a-kasse, vil det, med mindre din indkomst har været under ca. 22.500,- pr. måned, være den ydelse, du får ved ledighed.

Anderledes er det med lønsikringer, hvad enten det er lønsikringer som alternativ til a-kasse eller supplerende tillægsforsikringer til a-kassemedlemskabet.

Med en lønsikring skal du lægge dig fast på, hvor stor din dækning skal være. Vil du gerne have 20.000,- pr. måned, 30.000,-, 40.000 eller noget helt fjerde? Vær i den sammenhæng opmærksom på, at i en lønsikring, der supplerer a-kassemedlemskabet, lægges dækningssummen oven i de dagpenge, du modtager fra a-kassen. Dermed skal du vælge en dækning, der i runde tal er 20.000,- lavere, end hvis du ville tegne en lønsikring som alternativ til a-kassemedlemskabet.

Du betaler en præmie, der modsvarer din valgte dækning. Som regel bliver det bare ’ganget op’, så en dækning på fx 40.000,- koster det dobbelte af en dækning på 20.000,-

Fælles for alle lønsikringer er, at du maksimalt kan forsikre dig for 80-90% af din hidtidige løn.

I a-kasser får du dagpenge for alle dage, du er ledig. I princippet kan du få dækning helt ned til ledige timer.

Anderledes er det med lønsikringer. Nogle har en selvrisiko, hvor du ikke kan få udbetaling for helt op til de første 3 måneders ledighed. Andre har ingen selvrisiko og vil udbetale din dækning med udgangen af første måneds ledighed.

Med lønsikringerne er der også stor forskel på, hvor meget ledig, du skal have været i en periode, for at kunne få en udbetaling. Hvis du ikke har været ’fuldtids-ledig’ i en hel måned, får du i nogle selskaber ingen dækning. Ofte vil du helle ikke kunne få dækning før tidligst 3 måneder efter opsigelsen. Det betyder, at selv hvis dit opsigelsesvarsel er kortere, får du først lønsikring, når der er gået 3 måneder.

I a-kasser kan du få dagpenge i 2 år. Denne periode kan forlænges, hvis du undervejs har midlertidigt arbejde. Herefter kan du genoptjene retten til dagpenge ved at arbejde i hvad der svarer til et år på fuldtid. Og sådan kan du i princippet blive ved.

Anderledes er det med lønsikringer. Her er der en max-grænse for, hvor længe du kan få lønsikring pr. ledighedsperiode som afhængig af selskab er 6, 9 eller 12 måneder. Efter denne periode står du altså uden dækning.

Derudover er der i lønsikringerne begrænsninger på, hvor mange ledighedsperioder, du kan have. Typisk har de en max-grænse på sammenlagt 36 måneders ledighed fordelt over 3-4 perioder. Men hvis du fx kun er ledig 2 måneder første gang, forsvinder retten til resten af månederne i perioden. Så oplever du 3 korte ledighedsperioder vil du ikke længere kunne bruge forsikringen.

CA Lønsikring adskiller sig i denne sammenhæng ved, at den dækker op til 36 måneder i alt, men uden max-grænsen for antal perioder. Det betyder, at du i princippet kan have 36 ledighedsperioder á en måneds varighed og dermed ikke spilde nogle af dine ledighedsmåneder.

Møder, krav og pligter, når du er ledig

I en a-kasse bliver du først registreret som ledig fra den dag du tilmelder dig på Jobnet, hvilket vil være første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode. Herefter skal du som ledig i CA:

 • Søge mindst 2 job om ugen
 • Deltage i 1-2 møder med CA og jobcentret om måneden i det første halve år – derefter hver 3. måned
 • Deltage i aktivering efter et halvt år (3 måneder, hvis du er under 30 eller over 50 år).

I CA har du også mulighed for at trække på CA’s erfarne karriererådgivere/coaches og mange kursustilbud – både i opsigelsesperioden og når du er ledig. Det bestemmer du selv. 

Lønsikringerne som alternativ til a-kasse gør en dyd ud af, at du får mulighed for et genplaceringsforløb med outplacement-eksperter, der hjælper med rådgivning og coaching til at komme i job igen.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kun er en mulighed men også en pligt. Du skal deltage i deres genplaceringsforløb og følge deres anvisninger – også i hele opsigelsesperioden – ellers kan du ikke få lønsikring fra dem. Grundlæggende vilkår er:

 • Du skal tage kontakt til forsikringsselskabet, så snart du er blevet opsagt
   
 • Du skal du deltage i et outplacementforløb efter forsikringsselskabets anvisninger
   
 • Du skal overholde aftaler (møder og aktiviteter i handlingsplan), som fastlægges i outplacementforløbet. Med andre ord, forsikringsselskabet bestemmer hvor meget og hvordan du skal søge, hvor ofte du skal til møde mv.
   
 • De første 6 måneder efter fratrædelsen er du i nogle forsikringer forpligtet til at tage imod job med en løn, der minimum svarer til din dækningssum pr. måned – og efter de 6 måneder skal du tage imod et hvert job, som forsikringsselskabet finder til dig, uanset hvad lønnen er.

Hvis du er utilfreds eller fortryder

Som medlem af en a-kasse kan du frit skifte til en anden a-kasse. Reglerne er grundlæggende de samme og du medtager ancienniteten og er derfor stillet på samme måde i den nye a-kasse. Du kan også skifte midt i et ledighedsforløb.

Anderledes er det med lønsikringer. I nogle tilfælde vil du kunne overføre anciennitet fra den ene lønsikring til den anden. Men langt fra altid.

Fælles for alle lønsikringer er, at kunden ved tegning ikke må have kendskab til ledighed. Så er du ledig eller ved, at du sandsynligvis snart bliver det, er du låst til forsikringsselskabet, uanset om du er tilfreds med dem eller ej.

Som ekstra kuriosum skal du være opmærksom på, at der er tilfælde af lønsikring, hvor forsikringsselskabet kræver, at du også tegner andre forsikringer hos dem, fx bil, indbo o.l. Oplever du præmiestigninger på fx din bilforsikring kan du risikere at være i en situation, hvor du ikke kan skifte til en konkurrent, fordi du er bundet gennem din lønsikring.

Lønsikring – med eller uden a-kasse

Lønsikring via CA

Når du har lønsikring via CA – eller en anden a-kasse - skal du opfylde de almindelige a-kasseregler om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er ledig:

Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode.

Mens du er ledig skal du:

 • Søge mindst 2 job om ugen og registrere dem i din joblog på jobnet.dk
 • Deltage i 3 møder med CA i de første 3 måneders ledighed.
 • Deltage i 3 møder med Jobcenteret i 4.-6. måneds ledighed. Og derefter efter behov.
 • Deltage i aktivering efter et halvt år (3 måneder, hvis du er under 30 eller over 50 år).

I CA har du også mulighed for at trække på CA’s erfarne karriererådgivere/coaches og mange kursustilbud – både i opsigelsesperioden, og når du er ledig. Det bestemmer du selv.

Lønsikring uden en a-kasse

Lønsikringerne som alternativ til a-kasse gør en dyd ud af, at du får mulighed for et genplaceringsforløb med outplacement-eksperter, der hjælper med rådgivning og coaching til at komme i job igen.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kun er en mulighed, men også en pligt. Du skal deltage i deres genplaceringsforløb og følge deres anvisninger – også i hele opsigelsesperioden – ellers kan du ikke få lønsikring fra dem. De grundlæggende vilkår er:

 • Du skal tage kontakt til forsikringsselskabet, så snart du er blevet opsagt
 • Du skal deltage i et outplacementforløb efter forsikringsselskabets anvisninger.
 • Du skal overholde aftaler (møder og aktiviteter i handlingsplan), som fastlægges i outplacementforløbet.

Med andre ord, forsikringsselskabet bestemmer hvor meget og hvordan du skal søge, hvor ofte du skal til møde mv.

De første 6 måneder efter fratrædelsen er du i nogle forsikringer forpligtet til at tage imod job med en løn, der minimum svarer til din dækningssum pr. måned – og efter de 6 måneder skal du tage imod et hvert job, som forsikringsselskabet finder til dig, uanset hvad lønnen er.

Læs mere om CA Lønsikring